Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các Bộ môn, đơn vị thuộc Viện Đào tạo YHDP & YTCC (15-09-2013)
Trong năm học 2013-2014, Viện Đào tạo YHDP và YTCC sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí cho các Bộ môn, đơn vị triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở.

Viện hỗ trợ kinh phí cho mỗi bộ môn, đơn vị thực hiện 01 đề tài/năm.

Mức hỗ trợ là 5 triệu/01 đề tài/năm (Chi tiết).

Các bộ môn, đơn vị có nhu cầu xin gửi đề cương (theo mẫu) về phòng ĐT - NCKH - HTQT, Viện YHDP & YTCC theo địa chỉ email: luungocminh31@gmail.com trước ngày 15/10/2013.

 

 


 

Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Copyright 2010
Design by YHDP