Đảng bộ

Đảng bộ lãnh đạo Trường trong thời kỳ hội nhập , hợp tác và phát triển (Giai đoạn 1996-2018)

04-10-2018

Giai đoạn 1996-2018 nét nổi bật của Đảng bộ Đại học Y Hà Nội là ổn định và phát triển mạnh mẽ.

VPĐU

Các tin khác: