Đảng bộ

Thành lập Đảng bộ, Đảng bộ từng bước thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện (Giai đoạn 1957 -1965)

04-10-2018

Tháng 10/1954, Trường đại học y khoa kháng chiến trở về tiếp quản Trường đại học y khoa trong Hà Nội tạm chiến và hình thành nên trường Đại học Y khoa vào đầu năm 1955. Trường trực thuộc Bộ Y tế.

VPĐU

Các tin khác: