Khoa học công nghệ

 • Thông báo Hội nghị khoa học quốc tế sức khỏe - biến đổi khí hậu

  Thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của nghành y tế giai đoạn 2019 – 2030, Cục Quản lý môi trường y tế dự kiến tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu và môi trường trong tháng 4 năm 2020 tại Hà Nội. Các nghiên cứu sẽ tập trung vào các chủ đề: (1) Sức khỏe – Biến đổi khí hậu; (2) Sức khỏe môi trường, chất lượng nước; (3) Sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp; (4) Quản lý chất thải y tế, cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp; (5) Sức khỏe trường học; (6) Quản lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.

 • Hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 (Phú Thọ)

  Theo công văn số 37/SKHCN-QLKH ngày 15/01/2020 về hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Phú Thọ năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khoa, bộ môn, cá nhân đề xuất các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm CV số 37/SKHCN-QLKH )và nộp về phòng Quản lý KHCN trước ngày 25/05/2020 để tổng hợp danh mục gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Phiếu đề xuất xin gửi 01 bản về Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cho:

 • Công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019

  Ngày 27/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Trường Đại học Y Hà Nội thực hiện quy trình xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

 • Đăng ký báo cáo tại Hội nghị Ký sinh trùng học Quốc gia lần thứ 47

  Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Ký sinh trùng học Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ký sinh trùng học Quốc gia lần thứ 47 tại Trường Đại học Y Hà Nội ngày 04 tháng 4 năm 2020. Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đăng ký trình bày báo cáo và trình bày poster tại Hội nghị. Sau đây là các thông tin chi tiết:

 • THÔNG BÁO Về việc đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Y Hà Nội

  Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với cơ cấu đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các viện/khoa/bộ môn năm 2019 (phụ lục kèm theo công văn này).

 • Quyết định bổ sung ủy viên Hội đồng Đạo đức số 6217/QĐ- ĐHYHN ngày 11/11/2019

  Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học- Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây) và Quyết định bổ sung ủy viên Hội đồng Đạo đức số 6217/QĐ- ĐHYHN ngày 11/11/2019 (Xem QĐ tại đây)

 • Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020

  Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học – Công nghệ, được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học - công nghệ Việt Nam hội nhập, phát triển

 • Quyết định công nhận tác giả/công trình đạt giải thưởng/thư khen Đặng Văn Ngữ năm 2019

  Ngày 03/12/2019, Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố Quyết định Danh sách các tác giả/công trình khoa học đạt Giải thưởng Đặng Văn Ngữ, thông tin chi tiết xin xem tại đây.

 • Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019

  Với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ năm 2019 (gọi tắt là Hội nghị) để tuyển chọn các báo cáo xuất sắc tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX năm 2020.

 • Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020

  Nhà trường công bố Quyết định 5941/QĐ-ĐHYHN ngày 23/10/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội Theo quy trình để thực hiện kế hoạch đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của trường Đại học Y Hà Nội năm 2020 , Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị: - Các cán bộ, giảng viên làm đơn đăng ký đề tài và xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2020 theo mẫu M.01.KHCN.06 và M.02.KHCN.06 có xác nhận của bộ môn/đơn vị quản lý trực tiếp sau đó gửi về phòng QL KH&CN 06 bản thuyết minh nghiên cứu trước ngày 30/11/2019.