Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu Bản phân công công tác | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu báo cáo | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản |
Tên văn bản Số ký hiệu Người ký Ngày ban hành Hiệu lực Tải về Cơ quan ban hành Loại văn bản
Cán bộ, viên chức và hợp đồng không xác định thời hạn kê khai lý lịch CBVC (theo mẫu 2C), Trưởng Đơn vị nhận xét và ký xác nhận. lý lịch CBVC (theo mẫu 2C) 01-02-2008 Còn hiệu lực Tải về Bộ Nội vụ Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC