Tra cứu văn bản


Tất cả | Bản thuyết minh | Báo cáo | Hướng dẫn | Mẫu bản mô tả công việc | Mẫu Bản phân công công tác | Mẫu bản tự nhận xét | Mẫu Báo cáo | Mẫu báo tổng kết | Mẫu biểu | Mẫu biểu báo cáo | Mẫu biểu đề tài | Mẫu biểu dự án | Mẫu biểu thanh toán | Mẫu biểu tiến độ và phân tích văn bản | Mẫu Chương Trình | Mẫu Công văn | Mẫu đăng ký | Mẫu Đăng ký hội trường, phòng họp | Mẫu Điều Lệ | Mẫu Giấy đi đường | Mẫu Giấy giới thiệu | Mẫu giấy Mời | Mẫu Quy định | Mẫu Quy Trình | Mẫu Quyết Định | Mẫu sơ yếu lý lịch CBVC | Mẫu Thông báo | Mẫu Tờ trình | Mẫu Văn bản | Quy chế - Quy định | Quy định | Quy Trình | Quyết Định | Văn bản |
Loại văn bản Số văn bản Ngày ban hành Tải về Đơn vị ban hành Nội dung
Qui trình 11 (SOP11) : Xem xét ICF. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 10 (SOP10) : Báo cáo SE, SAE. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 9 (SOP9): Giải quyết khiếu nại 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 8 (SOP8): Lưu trữ hồ sơ. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 7 (SOP7): Phê duyệt thay đổi bổ sung. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 5 (SOP5): Xem xét định kỳ. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 3 (SOP3): Xét duyệt mới. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 2 (SOP2): Lập kế hoạch. 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 1 (SOP1): Hướng dẫn việc xác định vai trò, chức năng, thành phần và thẩm quyền của Hội đồng đạo đức 07-11-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 13 (SOP13) : Giám sát thử nghiệm lâm sàng. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 12 (SOP12) : Xem xét Placebo. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 4 (SOP4): Xét duyệt nghiên cứu dịch tễ học. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo. 11-07-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình 6 (SOP6): Xem xét rút gọn. 11-05-2011 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản. 01-07-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở. 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình
Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ 07-01-2009 Tải về Trường Đại học Y Hà Nội Quy Trình