Tên đơn vị: BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH

Department of Pathological Anatomy

- Địa chỉ: 13 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn kiếm, Hà nội.

- Điện thoại: (04) 38 24 88 22

- EMail:

 

Trưởng Bộ môn:

PGS.TS. Tạ Văn Tờ

Phó trưởng Bộ môn:

- ThS. Trần Đức Hưởng

Các cán bộ giảng dạy cơ hữu khác:

+ PGS.TS. Trần Văn Hợp

+ ThS. Trần Đức Hưởng

+ TS. Lê Trung Thọ

+ TS. Bùi Thị Mỹ Hạnh

+ ThS. Trần Ngọc Minh

+ ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh

I. Hoạt động của đơn vị

Trong 5 năm vừa qua, các hoạt động của đơn vị đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực:

1. Quy mô đào tạo

1.1. Đào tạo Đại học: Hàng năm, số lượng sinh viên (gồm cả hệ đại học và hệ cử nhân) theo học tại bộ môn từ 500 – 800 người. Số giờ giảng 650 – 680 giờ chuẩn/ năm học.

1.2. Đào tạo Sau đại học: gồm 07 đối tượng chuyên ngành và 36 đối tượng không thuộc chuyên ngành. Số lượng học viên bình quân hàng năm: chuyên ngành: 18 – 20 học viên, chuyên ngành khác 70 – 80 học viên. Số giờ giảng/đơn vị học trình: 8.500 – 8.900 giờ chuẩn.

1.3. Hướng dẫn luận văn, luận án: Hướng dẫn luận văn, luận án: hơn 200 khóa luận, luận văn, luận án. Tham gia Hội đồng chấm luận văn, luận án, các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở: hơn 300 Hội đồng.

1.4. Loại hình đào tạo khác: đào tạo lại cho Bác sĩ và Kỹ thuật viên chuyên ngành giải phẫu bệnh trong cả nước: hơn 280 lượt.

1.5. Biên soạn sách giáo khoa: 02 cuốn cho đối tượng trong đại học.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Các đề tài:

+ Đề tài cấp Bộ: 02 đã nghiệm thu xuất sắc, cấp Cơ sở: 12 đề tài đã được nghiệm thu xuất sắc và khá. Các bài báo đã đăng trên các tạp chí Y học trong nước: 160 bài.

- Các hướng nghiên cứu chính của đơn vị:

Nghiên cứu các dấu ấn phân tử trong chẩn đoán và điều trị đích ung thư. Nghiên cứu hiện tượng thải ghép.

3. Hợp tác quốc tế

Hợp tác về giảng dạy với Trường Université de Limoge, Pháp, Australia, Hàn quốc.

II. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân

2.1. Khen thưởng đơn vị:

Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể đơn vị. Tập thể lao động xuất sắc (năm 2009, 2010, 2011). Bằng khen của Công đoàn BYT (2007- 2008), giấy khen của Công đoàn Trường ĐHY HN (2009 – 2010; 2010 – 2011). Bằng khen Chính phủ (01), bằng khen BYT (02).

2.2. Khen thưởng cá nhân:

01 Huân ch­ương Lao động hạng 3; 04 Bằng khen Bộ Y tế; 02 Bằng lao động sáng tạo; 05 huy chương và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục; 06 Huy chương và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; 02 Huy chương và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn; 02 Huy chương vì thế hệ trẻ.