Tên đơn vị: BỘ MÔN SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH

- Địa chỉ : Số 1 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại:

- Mail:

 1. Lãnh đạo hiện nay:

- Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Đô

- Phó trưởng bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thuý

TS.BS. Nguyễn Thanh Bình

2. Thành phần cán bộ hiện nay:

- Cán bộ giảng dạy: 09, trong đó có: 04 PGS.TS; 01 TS; 03 ThS.

- Cán bộ kỹ thuật: 05, trong đó có 04 cử nhân

- Y công: 01

3. Hoạt động và thành tích của bộ môn :

- Đã đào tạo 06 TS, 05 ThS và 01 định hướng chuyên khoa.

- Cán bộ của bộ môn nhận học vị TS: 02.

- Cán bộ của bộ môn nhận học hàm PGS: 03.

- Viết và bổ sung 02 đầu sách giáo khoa.

- Có trên 50 công trình đã được công bố trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

- Đơn vị nhiều năm liền hoàn thành nhiệm vụ.

- Chi bộ nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Nhiều cán bộ của bộ môn đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp bộ.