Tên đơn vị: BỘ MÔN MÔ - PHÔI 

- Địa chỉ: Nhà A3- ĐHY - Số 1- Phố Tôn Thất Tùng- Đống Đa- Hà Nội

- Điện thoại:

- Mail:

 

 

I. LÃNH ĐẠO BỘ MÔN:

Trưởng bộ môn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà:

          Phó trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Khang Sơn

II. SỐ LƯỢNG CBVC HIỆN TẠI: 18

III. SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH:

- 11 khoá chuyên khoa định hướng: 55 bác sĩ.

- Trợ lý giảng dạy và NCKH; bác sĩ nội trú: 9 bác sĩ.

- Cao học chuyên ngành: 13 thạc sĩ.

- NCS chuyên ngành: 4 tiến sĩ.

- Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 và 2: 4 bác sĩ.

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hỗ trợ sinh sản, bảo quản mô, nuôi cấy và trị liệu tế bào.

V. ĐÃ XUẤT BẢN 22 ĐẦU SÁCH:

Sách giáo khoa: 11, sách thực tập: 2, atlas: 2, chuyên đề SĐH: 3, chuyên đề tiến sĩ: 1, từ điển chuyên ngành: 2, tài liệu huấn luyện trung cấp: 1

VI. NHÀ GIÁO ƯU TÚ: 2

VII. HUY CHƯƠNG:

Huy chương vì thế hệ trẻ: 1, huy chương vì sự nghiệp giáo dục: 4, huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn: 2, giải thưởng Vifotex: 1, huy chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.