Tên đơn vị: BỘ MÔN PHẪU THUẬT THỰC NGHIỆM

- Địa chỉ: Số 1 – Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội

- Điện thoại:

- Email: phauthuatthucnghiemyhanoi@gmail.com

I. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY                                    

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Kim Văn Vụ       

Phó trưởng Bộ môn: ThS.BS Đỗ Tất Thành

 

II. THÀNH PHẦN CB HIỆN NAY

Số lượng cán bộ: 10

Trong đó: TS: 02, ThS: 05, KTV: 02, Y công: 01

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

* Quy mô đào tạo Đại học

Sinh viên Y khoa năm thứ 3: 680 sinh viên/năm

Số đơn vị học trình: 02 ( lý thuyết: 01, thực hành:01)

* Quy mô đào tạo Sau đại học:

Bác sỹ Nội trú, Cao học, CKII: 52 học viên/năm

* Tài liệu giảng dạy đã xuất bản:

       Đầu sách giáo khoa đã in: 05

* Hoạt động nghiên cứu khoa học.

Đề tài cấp nhà nước: 02

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ: 06

* Thành tích, khen thưởng của đơn vị, cá nhân

-          Anh hùng lao động: 01

-          Huân chương Lao động: 02

-          Bằng khen của Bộ trưởng Y tế: 04

-          Bằng khen của UB các tỉnh: Nam Định: 01

                                                          Tuyên Quang: 02