BỘ MÔN Y SINH HỌC - DI TRUYỀN

Địa chỉ : Tầng 2 nhà A3 - Trường Đại học Y Hà Nội - số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.38523798 số lẻ 230; 231, 232, 233

Email: ysinhhocditruyen@gmail.com

 1. Lãnh đạo hiện nay:

Trưởng bộ môn:  PGS.TS Lương Thị Lan Anh

Phó trưởng bộ môn:

- PGS.TS Hoàng Thị Ngọc Lan

- TS Đoàn Thị Kim Phượng

2. Hoạt động của bộ môn

- Giảng dạy

Giảng dạy đại học theo khung chương trình của Bộ giáo dục đào tạo (có sự điều chỉnh) gồm:

+ Phần sinh học: Giảng cho sinh viên hệ bác sĩ và hệ cử nhân.

+ Phần di truyền y học: Giảng cho sinh viên hệ bác sĩ và hệ cử nhân.

Giảng sau đại học: bộ môn hoàn thành chương trình giảng dạy sau đại học

+ Giảng môn Y sinh học di truyền là môn cơ sở cho các chuyên ngành có liên quan gồm các đối tượng chuyên khoa II, chuyên khoa I, cao học, nội trú, nghiên cứu sinh.

- 1 cán bộ giảng dạy của bộ môn đã được tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân.

- 4 cán bộ giảng dạy của bộ môn được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú.

- 3 cán bộ giảng dạy của bộ môn được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

+ Bộ môn chủ chì và tham gia nhiều đề tài cấp nhà nước.

+ Bộ môn đã xây dựng được các phòng thí nghiệm về di truyền tế bào, phòng Di truyền phân tử .

+ Nhiều đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở đã và đang triển khai; tiến hành nhiều đề tài cấp cơ sở, hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học trong đó có 3 nhóm đạt giải xuất sắc hội nghị khoa học tuổi trẻ các trường Y - Dược toàn quốc, 1 đạt giải Vifotex.

+ Tổ chức thành công hai Hội nghị Quốc tế Di truyền với sự tham gia đông dảo của các nhà khoa học trong và ngoài nước: Hội nghị Quốc tế về “Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh các bệnh Di truyền” năm 2007 và Hội nghị Quốc tế về “Dị tật bẩm sinh” nằm trong khuôn khổ Hội nghị Mekong Sante III - 2012.

- Tài liệu giảng dạy đã xuất bản

+ Đã xuất bản trên 20 sách giáo khoa và chuyên khảo.

+ Từ năm 2006 đến nay có 60 bài báo của các thành viên Bộ môn và sự tham gia của các thành viên Bộ môn được xuất bản trên các tạp chí có uy tín của ngành.

4. Thành tích

+ 5 người được tặng Giải thưởng Nhà nước về thành tích nghiên cứu khoa học.

+ 2 CBGD được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

+ Nhiều cán bộ được tặng bằng khen cấp bộ, chiến sỹ thi đua cấp bộ.