Tên đơn vị: BỘ MÔN Y PHÁP
Địa chỉ: Tầng 4 nhà A1, trường ĐHY Hà Nội/Tầng 3 Khoa GPB – BV Việt Đức.
Điện thoại, fax: 043.9288653.   Email:  bmyphap@gmail.com
 

 


1. Lãnh đạo hiện nay:
- Phụ trách Bộ môn: TS Lưu Sỹ Hùng
- Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Sỹ Lánh
2. Cán bộ bộ môn hiện nay
Số lượng cán bộ cơ hữu: 06
Số lượng CB kiêm nhiệm: 03
3. Hoạt động đơn vị
- Giảng dạy cho sinh viên Y5 bác sĩ đa khoa, YHCT, RHM,YHDP.
- Đào tạo sau ĐH (CKI, CKII, CH, NCS) và các lớp CK định hướng GPB.
- Đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho các trung tâm pháp y các tỉnh : Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Nam, Nghệ An, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Kiên Giang...
- Khám nghiệm pháp y ( tử thi ) tại bệnh viện Việt Đức theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời giúp đỡ chuyên môn theo từng vụ việc cho một số tỉnh  như Lạng Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Phòng, Điện Biên, Khánh Hòa, Phú Yên, Cà mau....
- Cấp chứng thương và trích sao bệnh án tại bệnh viện Việt Đức.
- Thực hiện các nhiệm vụ khoa học-công nghệ được giao: Xuất bản cuốn sách tham khảo chuyên ngành Y pháp gần 500 trang.