PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Địa chỉ: Tầng 1 Nhà A1- Đại học Y Hà Nội
Điện thoai: 84.43 8523798 (145)
Email: taichinhketoan@hmu.edu.vn
 
 
1.  Lãnh đạo tiền nhiệm:
     Kế toán trưởng, Trưởng phòng: ThS kinh tế. Lê Văn Dụng
     Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Bé; CN. Lê Thị Tuyết; CN. Đào Quốc Vương
 
2. Lãnh đạo đương nhiệm
   Kế toán trưởng, Trưởng phòng: ThS Kế toán tài chính. Phạm Xuân Thắng
 
   Phó Trưởng phòng: 
      ThS kinh tế. Trần Thị Minh Xuân
      ThS kinh tế. Nguyễn Thanh Sơn
      ThS kinh tế. Võ Mai Trang 
                                                
3.  Nhân sự:
    17 Viên chức, lao động hợp đồng 
    Thạc sỹ: 06                                      Cử nhân: 10                                                   Cử nhân cao đẳng: 01
 
4.  Chức năng:
     Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác ngân sách, tài chính, kế toán: quản lý và phân phối tài chính , giám sát việc sử dụng tài chính, định mức kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng quy định chế độ quản lý tài chính của Nhà nước. Phòng thực hiện chức năng đơn vị dự toán cấp II và quản lý đối với đơn vị dự toán cấp III trong Trường.
 
5.  Thành tích đạt được:
     Trong những năm qua, Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu của Nhà trường, Bộ Y tế, Chính phủ.
     Đơn vị đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2017), Bằng khen Bộ Y tế (2012, 2015) và nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.