Tên Đơn vị: CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Địa chỉ đơn vị: Văn phòng Công đoàn, P210 nhà A1

 Điện thoại: 04.38523798 - máy lẻ  155

Email:

Chủ tịch công đoàn: PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh

1. Thành lập năm 1947.

2. Các hoạt động chính:

- Giám sát trong mọi lĩnh vực của Nhà trường. 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Công đoàn cấp trên. 

- Tổ chức động viên đoàn viên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. 

- Tham gia các Ban, Hội đồng của Nhà trường có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của người lao động. 

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên và Thành phố phát động. 

- Làm tốt công tác cải thiện đời sống và công tác xã hội. 

- Tổ chức nhiều hoạt động văn thể, tham quan, dã ngoại, nghỉ hè... 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ Công đoàn. 

- Uỷ ban kiểm tra Công đoàn kết hợp với Uỷ ban kiểm tra Đảng, Ban thanh tra nhân dân kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, đóng góp vào sự ổn định phát triển của Nhà trường.

 Tổng số đoàn viên: 950. Một công đoàn bộ phận, 64 tổ (13 tổ phòng ban, 7 tổ khoa học cơ bản, 18 tổ Y học cơ sở, 26 tổ Y học lâm sàng).

Khen thưởng:

 - Huân chương lao động hạng Nhất. 

- Huân chương lao động hạng Nhì. 

- Nhiều cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt nam, LĐLĐ Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

- Liên tục đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc".

Các chủ tịch công đoàn tiền nhiệm: 

GS. Đặng Văn Ngữ. 

GS. Đỗ Dương Thái 

Đ/C. Lê Thanh Phong 

PGS. Phan Dẫn 

GS. Trần Quỵ 

BS. Lê Đình Cầu 

BS. Nguyễn Kim Lộc 

GS. Lê Thành Uyên 

TS. Trần Văn Dần. 

BS. Lê Hồng Hoa 

TS. Vũ Thị Phương

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên