Tên Đơn vị: PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ đơn vị: Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38523798 (116)
E-mail: hoptacquocte@hmu.edu.vn
 
Phòng Hợp tác Quốc tế được thành lập theo quyết định số 6340/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến ký ngày 11 tháng 12 năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2004.

LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:

Phó Trưởng Phòng: PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt

Trưởng Phòng: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chúc

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:

 Phụ trách phòng: TS Trần Thanh Tùng

 Phó Trưởng phòng:

 - ThS. Lê Thị Trà My  

 - ThS. Nguyễn Thanh Hằng

THÀNH PHẦN CÁN BỘ HIỆN NAY:

1.CN. Đỗ Thị Thu Linh Chuyên viên

2.CN. Nguyễn Kim Yến Chuyên viên

3.CN. Hoàng Diệu Linh Chuyên viên

4.CN. Bùi Phương Mai Chuyên viên

HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN:

1. Chức năng nhiệm vụ:

- Chức năng: Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất, tổ chức thực hiện các quyết định về lĩnh vực công tác quan hệ, hợp tác quốc tế đa phương, song phương với từng trường, từng nước, từng khu vực, từng cá nhân, tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ trên thế giới cũng như Việt kiều và cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài.

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức triển khai và theo dõi quản lý việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của trường bao gồm: quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các trường, các tổ chức khoa học, giáo dục, các tổ chức quần chúng và những cá nhân các nhà khoa học, các nhà từ thiện…

+ Đề xuất những chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong quan hệ hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

+ Tăng cường phát triển các dự án nhằm tranh thủ nguồn tài trợ, giúp đỡ về đào tạo, nghiên cứu khoa học kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp thích hợp để thiết lập và củng cố mối quan hệ, hợp tác quốc tế đảm bảo tranh thủ được lợi ích tối đa cho trường.

+ Trực tiếp liên hệ với các đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế, theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, về những nội dung liên quan đến việc thiết lập quan hệ và hợp tác, kết hợp với các bộ phận và đơn vị chuyên môn liên quan trong trường, cố vấn và chuẩn bị giúp Hiệu trưởng trong công việc đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với đối tác về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

+ Phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Y tế, Bộ giáo dục và đào tạo, các cơ quan hữu quan khác nhằm triển khai một cách có hiệu quả công tác các hoạt động hợp tác quốc tế của trường.

+ Xem xét và làm các thủ tục mời các đoàn vào, phối hợp cùng các bộ phận chức năng và đơn vị chuyên môn liên quan trong trường xem xét, đề cử, tuyển chọn nhân sự và làm thủ tục cho đoàn ra. Giải quyết kịp thời các thủ tục nhập xuất cảnh cho đoàn ra, đoàn vào.

+ Liên hệ với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan để nắm tình hình và quản lý đoàn ra, đoàn vào.

+ Phối hợp với phòng Bảo vệ đảm bảo an toàn, đúng quy định của nhà nước khi đón tiếp khách quốc tế.

Ghi chú: Chức năng và nhiệm vụ nêu trên của Phòng được quy định dựa theo đề án Thành lập Phòng HTQT của Trường đã được Bộ Y tế phê duyệt, tuy nhiên hiện nay công tác tổ chức và quản lý các đoàn ra vẫn do Phòng Tổ chức Cán bộ đảm nhiệm.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển Hợp tác Quốc tế và đào tạo cán bộ:

Trong thời gian qua Phòng Hợp tác quốc tế đã triển khai một số hoạt động sau:

- Hình thành mạng lưới cộng tác viên về HTQT tại các Bộ môn, phòng, ban để cùng với phòng HTQT trợ giúp cho Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm các bộ môn trong việc phát triển hợp tác quốc tế theo hướng chủ động, tranh thủ các cơ hội phát triển các dự án hợp tác.

- Phát triển dự án nâng cao năng lực hợp tác quốc tế, lập kế hoạch và quản lý các dự án cho các thành viên phòng HTQT và đội ngũ cộng tác viên.

- Xây dựng quy chế trao đổi, hợp tác giảng viên và sinh viên với các trường, bệnh viện ở nước ngoài, từng bước nâng cao vị thế của Trường trong việc nhận giảng dạy và đào tạo sinh viên nước ngoài từng bước tiến tới tổ chức các lớp, khoá học bằng tiếng nước ngoài tại trường và tăng cường nguồn thu cho trường.

- Tiếp tục tổ chức triển khai, theo dõi và quản lý các chương trình hợp tác đã có và một số chương trình hợp tác mới.

3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

- Tiếp tục triển khai các hoạt động theo thường quy như theo dõi quản lý việc thực hiện các chương trình hợp tác đã có, tổ chức tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm quan và làm việc với trường.

- Tiếp tục triển khai dự án tăng cường năng lực HTQT, lập kế hoạch, quản lý các dự án cho đội ngũ cán bộ của phòng và mạng lưới cộng tác viên.

- Đẩy mạnh HTQT theo hướng chủ động như tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác, tăng cường phát triển các dự án, các hợp tác mới, tăng cường quảng cáo, mở rộng các hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên, nhận đào tạo sinh viên quốc tế...

- Kiện toàn các quy định, hướng dẫn về HTQT cả bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

- Liên kết với các Bộ môn trong việc tăng cường nhận giảng dạy sinh viên nước ngoài, đẩy mạnh việc giảng dạy có thu học phí để tạo thêm nguồn thu cho nhà trường.

- Kiện toàn trang web về HTQT cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt, làm đầu mối hiệu chỉnh cuốn sách mỏng giới thiệu về trường bằng tiếng Anh, Pháp, phát triển một đĩa CD giới thiệu về Trường bằng tiếng Anh để có thể sử dụng trong các dịp tiếp khách quốc tế cũng như phục vụ cho các đoàn ra.

4. Thành tựu đạt được:

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên Hợp tác Quốc tế của Trường

- Ban hành quy trình Hợp tác Quốc tế của Trường.

- Xây dựng và thiết kế tờ rơi giới thiệu về Trường (Tiếng anh, Tiếng Việt)

- Ký kết hợp tác với hơn 50 Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các cơ quan, tổ chức Quốc tế từ hơn 25 quốc gia.

- Tổ chức phong tặng chức danh Giáo sư danh dự cho 40 chuyên gia quốc tế có nhiều đóng góp cho Trường.

- Hàng năm đón tiếp hàng trăm lượt chuyên gia và sinh viên quốc tế đến làm việc, học tập chuyên môn.

- Nhận nhiều bằng khen của Hiệu trưởng về công tác Hợp tác Quốc tế.