PHÒNG TUYÊN HUẤN
Địa chỉ: Tầng 4 Nhà A1 – Đại học Y Hà Nội
Điện thoai:
Email; tuyenhuan@hmu.edu.vn
Phòng Tuyên huấn được thành lập năm 1967
1. Lãnh đạo tiền nhiệm:
Trưởng Phòng: Hoàng Cương, Lê Thị Tươm, Nguyễn Vi Khải, Đỗ Quốc Kỳ, Lê Thị Kim Minh 
Phó trưởng Phòng: Mạc Đăng Thuần, BS. Nguyễn Minh Sơn, KS. Hoàng Ngọc Thanh, BS. Nguyễn Văn Ước
2. Lãnh đạo hiện nay:
Trưởng phòng :
CN. Phạm Thành Nguyên
 
3. Thành phần cán bộ hiên nay:
01 Kỹ sư, 02 Họa sĩ, 03 cử nhân
 
4. Chức năng:
+ Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu về công tác
 chính trị tư tưởng của cán bộ và sinh viên. 
+ Phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện thời sự ngoại khóa và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho sinh viên.
+ Phối hợp cùng Ban tuyên giáo Đảng ủy tổ chức học tập nghị quyết của Đảng, các lớp lý luận bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng  viên.
+ Công tác tuyên truyền, vận động.
+ Công tác văn hóa quần chúng.
+ Quản lý phòng truyền thống, sưu tầm hiện vật, lưu trữ tư liệu lịch sử của nhà trường.
+ Tham gia các công tác tổ chức: Lễ khai giảng, lễ kỷ niệm,lễ trao bằng tốt nghiệp, hội nghị…