Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ – ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
Địa chỉ: Ban QLKTX – Đời sống SV Trường Đại học Y Hà Nội
Nhà A8 – số 01 – Tôn thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (043) 8523798 – 151, 152
Email: DangKTX72@yahoo.com.vn
 
I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
Trưởng Phòng: KS. Bùi Văn Dậu
 
II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY
- Trưởng ban: ThS. Phạm Tùng Sơn
 
 
- Phó ban: CN. Trương Thanh Hà
                  CN. Trần Hồng
                  CN. Phạm Minh Đức
 Cán bộ , viên chức của đơn vị bao gồm 16 người; 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 03 Nhà trưởng và 11 nhân viên làm nhiệm vụ trực tại các khu nhà E1, E2 và E3 KTX.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, quản lý toàn bộ Ký túc xá sinh viên; chăm lo, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên thuộc các hệ đào tạo, học viên sau đại học đang học tập và ở nôi trú trong trường Đại học Y Hà Nội,.
Thống nhất quản lý, sắp xếp chỗ ở cho sinh viên các hệ đào tạo, học viên sau đại học ở nội trú trong KTX của Trường.
 - Những thành tựu của đơn vị trong 5 năm trở lại đây:
+ CBVC 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, hàng năm đều có cán bộ viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Trong đó có CBVC được Bộ tặng Bằng khen.
+ Tổ công đoàn được Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng.
+ Hoàn thành xuất sắc công tác Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và được cấp bằng khen của Thành phố, Phường và Nhà trường.