Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo cán bộ phòng chống HIV/AIDS 

1.      Tên và chức danh của trưởng phó đơn vị hiện tại:

Giám đốc trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Đức Hinh

Phó Giám đốc trung tâm: PGS. TS. Lê Minh Giang

           Địa chỉ đơn vị:     Phòng 522, nhà A1, trường Đại học Y Hà Nội

Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

                                  Điện thoại: 84-4-35741596

HIV

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS được thành lập từ năm 1994 là đơn vị trực thuộc ban giám hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu về HIV/AIDS trong bối cảnh dịch HIV mới xâm nhập vào Việt Nam. Thời gian đầu trung tâm tập trung vào một số các nghiên cứu về y sinh học, hiện nay, các hoạt động nghiên cứu của trung tâm đang tập trung một số nội dung về dịch tễ học và khoa học xã hội, nghiên cứu hành vi và can thiệp cộng động. Một số hoạt động nghiên cứu và đào tạo nổi bật trong 05 trở lại đây gồm:

1. Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất trong phòng chống HIV tại Việt Nam ( 2011 – 2014)

2. Đánh giá kết quả mô hình cán bộ quản lý trường hợp dành cho người sử dụng ma túy do tổ chức FHI360 triển khai tại Hải Phòng (2011 – 2014)

3. Nghiên cứu về ma túy tổng hợp dang Amphetamine (ATS) trong các nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam (2010 – 2011)

4. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS (2008 – 2012)

5. Nguy cơ lây nhiêm một số bệnh LTQĐTD, viêm gan B, viêm gan C, HIV trong nhóm nam bán dâm đồng tính nam tại một số thành phố lớn Việt Nam (2008 – 2011)

6. Nghiên cứu xây dựng mô hình can thiệp phòng chống HIV/AIDS ở một số cộng đồng thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây tỉnh Quảng Trị ( 2008 – 2010)

7. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng phòng chống ma túy và HIV/AIDS ( 2003 – 2009)

8. Khảo sát nguy cơ lây nhiễm HIV ở nam thanh niên mới sử dụng ma túy tại Hà Nội (2003 – 2008)

9. Đào tạo về Dự phòng phơi nhiễm HIV nghề nghiệp cho giảng viên và sinh viên các trường Đại học Y Việt Nam (2005 – 2007)