• Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 940/BTC-NTDV2015 ngày 09/10/2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo về việc giới thiệu đề tài khoa học tham dự giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015
  • Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2016 của Bộ Y tế
  • Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016. Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.
  • Căn cứ nhiệm vụ của ngành Y tế về công tác phòng chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020, Thanh tra Bộ Y tế (Thường trực tiểu ban phòng, chống tệ nạn ma túy Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị có nghiên cứu khoa học về các bài thuốc cắt cơn nghiện, các phương pháp điều trị ma túy, đặc biệt là phương pháp điều trị đối với ma túy tổng hợp đăng ký đề tài với Thanh tra Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.
  • Được sự nhất trí của Bộ Khoa học – Công nghệ, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và các đơn vị có liên quan
  • Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 19/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2015
  • Đối chiếu tiêu chuẩn xét chức danh Giáo sư/Phó giáo sư năm 2015 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở trường Đại học Y Hà Nội đã thống nhất danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia báo cáo tổng quan, gồm những ứng viên có tên trong danh sách kèm theo.
  • Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:
  • Để chuẩn bị tham gia Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 18 vào tháng 5/2016, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ của trường vào tháng 12 năm nay để tuyển chọn ra các báo cáo xuất sắc tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.
  • Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học 2015 đã được Hội nghị Ban chấp hành Tổng hội Y học Việt Nam khóa XV thông qua trong phiên họp tháng 1/2015, Tổng hội Y học Việt Nam thông báo đến các vị ủy viên Ban chấp hành, các vị Chủ tịch các Hội thành viên, lãnh đạo các sở y tế, các trường Đại học Y, bệnh viện Trung ương về nội dung và công tác tổ chức của Hội nghị Khoa học thường niên năm 2015 của Tổng hội Y học Việt Nam.
Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC