• Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về học bổng Ajnomoto cho sinh viên chuyên ngành Cử nhân dinh dưỡng khóa 2013 - 2017 như sau:
  • Phòng CTCT&HSSV, nhà trợ bệnh viên MEDLATEC thông báo chương trình trao học bổng MEDLATEC cho 10 suất HB cho sinh viên trong Trường nội dung như sau:
  • Thực hiện theo chủ chương của Nhà trường về học bổng ngoài ngân sách và thông báo của nhà tài trợ. Phòng CTCT&HSSV thông báo cho sinh viên về HB Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó như sau:
Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle