• Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thành lập tại Quyết định số 4729/QĐ-BYT ngày 31/07/2018
  • Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, với mục đích giúp cán bộ/giảng viên hiểu rõ và nâng cao hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế, Trường tổ chức Hội thảo "Giới thiệu và giải đáp thắc mắc về Đề tài tiềm năng và Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế”.
  • Ngày 28/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ký quyết định số 171/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý Nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội đầu tư kinh phí.
  • Nhằm mục đích tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế của các cán bộ, viên chức cơ hữu, hợp đồng dài hạn và cán bộ kiêm nhiệm của Trường Đại học Y Hà Nội, căn cứ vào dự toán chi tiết Đề án hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế năm học 2018 - 2019 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phê duyệt ngày 26/11/2018, Nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho giai đoạn chuẩn bị bản thảo bài báo và trả lời phản biện cho nhóm tác giả có bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI hoặc SCOPUS (gọi tắt là bài báo trên Tạp chí ISI/SCOPUS).
  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thành lâp theo quyết định số 7033/QĐ - ĐHYHN ngày 26/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Theo Điều lệ Trường Đại học, Hội đồng đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng.
  • Cuộc thi Sáng chế năm 2018 đã được phát động và công bố vào ngày 16/08/2018 tại Hà Nội. Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực) chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Tổng cục Sỡ hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam tổ chức với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.
  • Thực hiện quy trình xây dựng Quy chế và Quy trình xét chọn, tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học – công nghệ tiềm năng do Trường Đại học Y Hà Nội tài trợ, Nhà trường công bố dự thảo và lấy ý kiến tham gia của cán bộ viên chức trong toàn trường.
  • Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ KH-CN tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.
  • Hướng tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ môn Thống kê - Viện Y học dự phòng - Y tế công cộng tổ chức Hội thảo với chủ đề: Đánh giá tính giá trị của bằng chứng khoa học và kiểm soát sai số, nhiễu và yếu tố tương tác - Evaluating evidence and how to deal with bias, confounding and interaction của diễn giả Prof John Taylor, đến từ Trường Đại học Washington.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công văn Số: 4236/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các trường cao đẳng sư phạm thuộc và trực thuộc Bộ xây dựng đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025 (Chương trình 562)
Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC