HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ (26-02-2019)
(Biểu mẫu được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)

1. Quyết định số 3619/QĐ- ĐHYHN ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở của Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2018- 2023 (Xem QĐ tại đây).

Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội được công nhận và được cấp mã số bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

- Mã số do Bộ Y tế Việt Nam cấp: IRB-VN01.001

- Mã số do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cấp: IRB00003121 gia hạn đến ngày 22/8/2021

- Mã số do Cục Bảo vệ người tham gia nghiên cứu, Hoa Kỳ cấp: FW A00004148 gia hạn đến ngày 22/8/2023

2. Hướng dẫn lập hồ sơ, quy trình xét duyệt, lệ phí xét duyệt (xem chi tiết tại đây)

3. Biểu mẫu:

Mẫu 1. Đơn xin thông qua khía cạnh đạo đức (Tải file)

Mẫu 2. Bản cam kết đã hoàn thiện Hồ sơ nghiên cứu theo ý kiến của Tiểu ban chuyên môn (Dùng cho đối tượng là học viên Sau đại học) (Tải file)

Mẫu 3. Bản đăng ký thông tin Chứng nhận chấp thuận đạo đức nghiên cứu (Tải file)

Mẫu 4. Thư đồng ý của Chủ nhiệm đề tài cho phép sử dụng số liệu nghiên cứu (Dùng cho đối tượng học viên Sau đại học có sử dụng số liệu nghiên cứu của một đề tài khác) (Tải file)

Mẫu 5. Thuyết minh đề cương chi tiết (Tải file)

Mẫu 6. Bản chiến lược bảo vệ người tham gia nghiên cứu (Tải file)

Mẫu 7. Lý lịch khoa học (Tải file)

Mẫu 8 và 9. Hướng dẫn xây dựng Bản cung cấp thông tin cho người tham gia nghiên cứu và Đơn tình nguyện tham gia nghiên cứu (Tải file)

Mẫu 10. Bản cam kết tuân thủ đạo đức trong nghiên cứu (Tải file)

Mẫu 11. Bản báo cáo tiến độ thực hiện nghiên cứu (Dùng để báo cáo hàng năm, báo cáo khi xin bổ sung/điều chỉnh nội dung nghiên cứu) (Tải file)

Mẫu 12. Công văn giải trình hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu theo ý kiến của Hội đồng (Tải file)

Mẫu 13. Biên bản giao nhận hồ sơ xin xét duyệt (Tải file)

4. Văn phòng thường trực Hội đồng Đạo đức

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp Cơ sở trực thuộc phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Phòng 426, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại: 024 388527622

Phòng Khoa học - Công nghệ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC