Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội (31-08-2012)
Danh sách các Tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng của Bộ Y tế tại buổi lễ Khai giảng năm học 2012-2013

 
Xem thông tin chi tiết:
 
Đề nghị các Tập thể và các cá nhân có tên trong Quyết định khen thưởng và có giấy mời đến dự lễ Khai giảng năm học ngày 5/9/2012 mặc lễ phục để nhận các danh hiệu thi đua.
 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC