Dự thảo Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội (07-09-2012)
Để việc ban hành Dự thảo Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, sát với thực tế và ngày một hoàn thiện hơn công việc hỗ trợ và bồi dưỡng.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Phòng Ban chức năng, Đơn vị liên quan trong toàn Trường.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Tài chính kế toán hoặc qua email của Nguyễn Thị Bé - Phòng TCKT: huyenbe_dhyhn@yahoo.com.vn
Xin trân trọng cám ơn!
Xin mời tải file: Dự thảo

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC