Thông báo học bổng Sinh viên nghèo vượt khó (10-09-2013)
Thực hiện theo chủ chương của Nhà trường về học bổng ngoài ngân sách và thông báo của nhà tài trợ. Phòng CTCT&HSSV thông báo cho sinh viên về HB Hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó như sau:

Sinh viên trong toàn Trường đủ tiêu chuẩn của nhà Tài trợ, tự làm hồ sơ nộp lại cho giáo viên Chủ nhiệm khối tại phòng CTCT&HSSV, hạn nộp hồ sơ sáng thứ 6 ngày 13 tháng 09 năm 2013.

Tải nội dung học bổng tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 024 38523798
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn