Thông báo HB Ajnomoto dành cho sinh viên Y1 (10-09-2013)
Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về học bổng Ajnomoto cho sinh viên chuyên ngành Cử nhân dinh dưỡng khóa 2013 - 2017 như sau:

Nhà tài trợ HB Ajnomoto thông báo trao 10 suất học bổng cho 10 tân sinh viên có điểm cao nhất. của chuyên ngành cử nhân Dinh dưỡng. Nhà trường thông báo đến sinh viên trong trường biết thông tin, mọi chi tiết sinh viên liên hệ với giáo viên Chủ nhiệm khối để biết thêm thông tin.

Thông tin của nhà tài trợ: tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC