CẨM NANG TÀI LIỆU TRONG CTCT&HSSV (PHẦN CHUNG) (11-09-2013)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

PHẦN CHUNG:

TT
TÊN VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM NGUỒN GHI CHÚ
1 Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy tải file BGD&ĐT  
2 Quyết định số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hàh Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tải file BGD&ĐT  
3 Quyết định số 3064/QĐ-ĐHYHN ngày 23/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy chế Học sinh, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tải file BGD&ĐT  
4 Quyết định số 60/2007/QĐ- BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tải file BGD&ĐT  
5 Thông tư số 27/2009/TT- BGDĐT ngày 19/10/2009 về việc ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tải file BGD&ĐT  
6 Quyết định số 36/2007/QĐ- BGDĐT ngày 28/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học tải file BGD&ĐT  
7        

 

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Nhận diện HMU
Bài giảng danh dự
Thông tin tuyển sinh 2017
Khóa học Nghiệp vụ sư phạm
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle
newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn
Lượt truy cập:Counters