Học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013 - 2014 khóa 2010 - 2016 (11-09-2013)
Danh sách học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013 - 2014 khóa 2010 - 2016

tải file: tại đây,

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Ngày hội việc làm
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle