CẨM NANG TÀI LIỆU TRONG CTCT&HSSV (HỌC BỔNG) (16-09-2013)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỌC BỔNG CỦA SINH VIÊN

TT TÊN VĂN BẢN FILE ĐÍNH KÈM NGUỒN GHI CHÚ
1 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng KKHT đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tải file BGD&ĐT  
2 Quyết định số 205/QĐ-ĐHYHN ngày 20/01/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy trình xét, cấp học bổng KKHT của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Y Hà Nội tải file Trường ĐHYHN  
3   tải file    

 

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Bài giảng danh dự
Thông tin tuyển sinh 2017
Khóa học Nghiệp vụ sư phạm
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle