QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN (30-03-2017)
Để phục vụ công tác giải quyết các chế độ chính sách cho sinh viên, Phòng CTCT&HSSV có cung cấp các quyết đinh, nghị đinh và thông tư liên quan đến chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

TT

TÊN VĂN BẢN

FILE

ĐÍNH KÈM

NGUỒN

GHI CHÚ

1

Quyết định số: 1596/QĐ-ĐHYHN, ngày 17/05/2013 về quy chế thi đua khen thưởng sinh viên chính quy Trường đại học y Hà Nội

TẢI FILE

Trường ĐHYHN

 

2

Quyết định số 4499/QĐ-ĐHYHN ngày 21/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật sinh viên hệ chính quy vi phạm nội quy, quy chế học tập, rèn luyện Trường Đại học Y Hà Nội

TẢI FILE

Trường ĐHYHN

 

 

Phòng CTSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Cơ sở dữ liệu y học
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
Trung tam Phat trien chuong trinh
TRAC
Nesle