Quy trình ISO Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (10-12-2013)
Quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO của Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

1. Mục tiêu chất lượng năm học 2014-2015

 

Nội dung

 

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2013-2014

 

Nội dung

 

3. Mô tả vị trí công việc

 

Nội dung

 

4. Quy trình quản lý ngân hàng câu hỏi thi

QT.01.KTCL

Quy trình

Hướng dẫn 1

Hướng dẫn 2

5. Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy

QT.02.KTCL

Quy trình

Mẫu biểu

Đại học Y Hà Nội

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC