Kết Quả Thi Môn Ngoại Ngữ Khối Y1 (30-01-2014)
.

Tra Cứu Kết Quả Môn Tiếng Anh - Đi Học Tại Đây

Tra Cứu Kết Quả Môn Tiếng Anh - Tự Học Tại Đây

Tra Cứu Kết Quả Môn Tiếng Pháp   Tại Đây

Tra Cứu Kết Quả Môn Tiếng Trung Tại Đây

Tra Cứu Kết Quả Lớp CNTT  Tại Đây

Thông Báo Của Bộ Môn Ngoại Ngữ :

 

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                         *****

 

THÔNG BÁO

V/v: Nộp đơn xin tự học và

cách đánh giá môn tiếng Anh – học phần 2

 

I.      Đơn xin tự học tiếng Anh học phần 2:

Căn cứ vào điểm tiếng Anh học phần 1, các sinh viên đạt điểm 9 và 10 được phép làm đơn xin tự học môn tiếng Anh. Sinh viên nộp đơn xin tự học cho giáo viên phụ trách từng lớp. Thời hạn nộp từ ngày 10/2/2014  đến ngày 14/2/2014.

II.            Cách đánh giá môn tiếng Anh học phần 2:

1.     Đối với các sinh viên làm đơn xin tự học:

-            Điểm chuyên cần: 10 điểm chiếm 10%

-            Điểm kiểm tra NGHE cuối kỳ chiếm 30%

-            Điểm kiểm tra ĐỌC –VIẾT cuối kỳ chiếm 60%

2.     Đối với các sinh viên học theo thời khóa biếu:

-            Điểm chuyên cần chiếm 10%

-            Điểm trong quá trình chiếm 10%

-            Điểm kiểm tra NGHE cuối kỳ chiếm 20%

-            Điểm kiểm tra ĐỌC-VIẾT cuối kỳ chiếm 60%

                                            TRƯỞNG BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  (Đã ký)


Th.S. Ngô Phương Nga

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC