Mẫu biểu CNTT (09-11-2016)
Mẫu biểu CNTT Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường Đại học Y Hà Nội

1. Quyết định ban hành Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin điện tử của Trường ĐHYHN - tải file

2. Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin - tải file

3. Mẫu 1 - yêu cầu đi mới, thay đổi kết nối mạng máy tính

4. Mẫu 2 - đề nghị tạm ngừng, hủy bỏ kết nối mạng máy tính

5. Mẫu 3 - đăng ký, thay đổi, tạm ngừng, hủy bỏ tài khoản sử dụng dịch vụ mạng

6. Mẫu 4 - phiếu yêu cầu sửa chữa mạng máy tính

7. Quy trình đăng bài web

8. Quy định quản lý CNTT trường 3 cấp 

9. Mẫu 5a- Đăng ký mở website

    Mẫu 5b - Đăng ký mở Website hội nghị trong nước và quốc tế

    Mẫu 5c- Đăng ký sử dụng hệ thống Videoconference

    Mẫu 5d - Đăng ký sử dụng hệ thống Webconference

    Mẫu 5e - Đăng ký sử dụng Hệ thống Đào tạo Trực tuyến

10. Quyết định về việc triển khai hệ thống hỗ trợ dạy - học trực tuyến (eLearning) tại Trường ĐHYHN - tải file

11. Đăng ký triển khai bài giảng eLearning - tải file

12. Đăng ký xây dựng khóa học eLearing - tải file

13. Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của Trường ĐHYHN - tải file

Phòng CNTT

Các tin khác