Thông báo về việc đề cử xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 (10-09-2014)
Căn cứ Công văn số 2500/BGDĐT-KHCNMT ngày 16 tháng 5 năm 2014 về việc đề cử xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014.

Năm 2014, Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tiếp tục tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia cho các nhà khoa học nữ xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng.

 
          Theo tinh thần công văn số 311/UBGT-ĐCT ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 (gửi kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành xét chọn một cá nhân nữ và một tập thể các nhà khoa học nữ làm công tác nghiên cứu khoa học tiêu biểu của Bộ, Ngành để giới thiệu với Uỷ ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.
           
          Để chuẩn bị cho việc đề cử xét và trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thành lập hội đồng cơ sở xét chọn một cá nhân nữ và một tập thể các nhà khoa học nữ theo yêu cầu tại công văn nói trên và gửi hồ sơ trước ngày 15 tháng 9 năm 2014 về địa chỉ sau:
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Phòng 304, Nhà C)
Bộ Giáo dục và Đào tạo
49 Đại Cồ Việt, Hà Nội
Điện thoại:  04.38680134 (Đ/c Trần Thị Việt Hà)

Email:  tvha@moet.edu.vn

Để xem chi tiết công văn xin click vào đây.

Các tin khác