Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T6) 04/05/2018 (15-06-2017)
Lịch thi , danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...


Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Lần thi

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 Gây Mê Hồi Sức Trong
Răng Hàm Mặt
Y5 I RHM
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 04/05/2018

Xem chi tiết

0 Lão Nha Y5 I RHM
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 04/05/2018

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu
Khoa Học
Y5 BSĐK
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 04/05/2018

Xem chi tiết

0 Nghiên Cứu Khoa Học II Y3 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 04/05/2018

Xem chi tiết

0 Nhi SĐH NT41
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 03/05/2018

Xem chi tiết

0 Nhi SĐH CKI585
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 03/05/2018

Xem chi tiết

0 Nhi SĐH CKI21
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 03/05/2018

Xem chi tiết

0 Nhi SĐH CH25
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 03/05/2018

Xem chi tiết

0 Tâm Lý TC15D TH
(2017-2018)
02 Tự Luận /
GĐ Phân Hiệu TH
(T4) 02/05/2018

Xem chi tiết

0 Vi Sinh TC15D TH
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T4) 02/05/2018

Xem chi tiết

0 Phẫu Thuật Trong Miệng 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 ĐHCK Tâm Thần ĐHCK Tâm Thần K7
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhà Nước Pháp Luật BSĐKTH Y2
(2017-2018)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Miễn Dịch BSĐKTH Y2
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội BSLTK4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh VB2K3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh BSLTK3
(2017-2018)
11 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nghiên Cứu Khoa Học I Y3 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Khoa Y3 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Pháp Nha Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Gây Mê Hồi Sức Y5 Tổ 21 22 23
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học Y6 YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS Y5 Tổ 27 28
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS Y5 Tổ 29 30
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Lao Y4 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y6 RHM
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 Tổ 15 16
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nha Cộng Đồng 1 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hình 1 Y4 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hình 4 Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Nắn Chỉnh Răng 1 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và An Toàn Thực Phẩm Cho Sức KHỏe
Răng Hàm Mặt
Y2 H RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Điều Trị Loạn Năng Hệ Thống Nhai Y6 R RHM
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 ĐHCK Huyết Học Truyền Máu ĐHCK HHTM K36
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Khiếm Thị Nâng Cao Y3 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế Y2 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Phương Tễ Y6 BSĐK YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng Y6 BSĐK YHDP
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em Y3 Điều Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Phẫu Thuật Miệng 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Y3 CN
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Y3 BS
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Giải Phẫu CN Y1 BS CN
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Toán Và Thống Kê Y Sinh Y1 ĐDTT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y1 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22