Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T6) 27/04/2018 (15-06-2017)
Lịch thi , danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...


Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Lần thi

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 Phẫu Thuật Trong Miệng 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 ĐHCK Tâm Thần ĐHCK Tâm Thần K7
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhà Nước Pháp Luật BSĐKTH Y2
(2017-2018)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Miễn Dịch BSĐKTH Y2
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội BSLTK4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh VB2K3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh BSLTK3
(2017-2018)
11 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nghiên Cứu Khoa Học I Y3 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Khoa Y3 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Pháp Nha Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Gây Mê Hồi Sức Y5 Tổ 21 22 23
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học Y6 YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS Y5 Tổ 27 28
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS Y5 Tổ 29 30
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Lao Y4 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y6 RHM
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 Tổ 15 16
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/04/2018

Xem chi tiết

0 Nha Cộng Đồng 1 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hình 1 Y4 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 26/04/2018

Xem chi tiết

0 Nắn Chỉnh Răng 1 Y6 R RHM
(2017-2018)
TL Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và An Toàn Thực Phẩm Cho Sức KHỏe
Răng Hàm Mặt
Y2 H RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Điều Trị Loạn Năng Hệ Thống Nhai Y6 R RHM
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 ĐHCK Huyết Học Truyền Máu ĐHCK HHTM K36
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Khiếm Thị Nâng Cao Y3 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý Y Tế Y2 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/04/2018

Xem chi tiết

0 Nhi Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Phương Tễ Y6 BSĐK YHCT
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng Y6 BSĐK YHDP
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Sức Khỏe Trẻ Em Y3 Điều Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Phẫu Thuật Miệng 2 Y6 R RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 23/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Y3 CN
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Y3 BS
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 Giải Phẫu CN Y1 BS CN
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Toán Và Thống Kê Y Sinh Y1 ĐDTT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y1 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y1 Điều Dưỡng YTCC XNYH KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Y2 BS
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Tin Học Đại Cương Y1 BS
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 22/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ SĐH CKI 21 22
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam VB2K4
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam VB2K3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC14
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm VB2K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Thực Vật Dược Chế Biến
Dược Liệu
Y5 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư Y7
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư BSLTK3
(2017-2018)
11 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ung Thư Y5 Tổ 15-24 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Hóa BSLTK4
(2017-2018)
03 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 21/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại BSLTK3
(2017-2018)
09 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Sinh Lý Học BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học BSLTK5
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Nội Bệnh Lý Y Học Cổ Truyền 2 Y6 YHDP
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Y7 BSĐK
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngoại Bệnh Lý Y6 BSĐK
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng Y4 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Nha Khoa Công Cộng Y5 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Ngũ Quan Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y6 BSĐK YHDP
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y5 Tổ 5 6
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018

Xem chi tiết

0 Lao Y5 Tổ 7 8
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/04/2018