Danh sách thi cập nhật đến ngày : (T6) 27/10/2017 (15-06-2017)
Lịch thi , danh sách thi, phòng thi và thời gian thi của thí sinh...


Hướng dẫn cách xem vị trí phòng và thời gian thi của thí sinh:

* Tải file PDF về máy tính ( đối với trình duyệt Chrome nhấn tổ hợp Ctr+S).
* Cài đặt phần mềm đọc PDF như Acrobat Reader, Foxit Reader, ...

 * Mở file PDF bằng phần mềm đã cài.
 * Ấn tổ hợp Ctr+F sau đó gõ Mã Sinh Viên hoặc Tên rồi ấn phím Enter.

 

STT

Môn thi

Đối Tượng

Lần thi

Hình Thức Thi

Ngày thi

Ca thi, thời
gian thi, phòng thi

0 Lý Sinh TC15C TH
(2017-2018)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC13C TH
(2017-2018)
03 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý VHVL YTCC K3
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý TC13
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hình 3 Y6 R RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Bệnh Học Miệng Và Hàm Mặt 2 Y5 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Lao Y5 Tổ 27+28
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Học Đại Cương BSLTK5
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Ký Sinh Trùng 1 Y2 XNYH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y5 Tổ 21+22+23
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Xét Nghiệm Vi Sinh - Ký Sinh Trùng Trong Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Y4 XNYH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 27/10/2017

Xem chi tiết

0 Lý Thuyết Kỹ Năng Giao Tiếp BSĐKTH Y2
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T5) 26/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý Y5 XNYH
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 25/10/2017

Xem chi tiết

0 Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Trong Điều Dưỡng Y2 ĐD
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 25/10/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC13
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 24/10/2017

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Và Nâng Cao Sức Khỏe Răng Miệng Y3 H RH
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 24/10/2017

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Cho Người Cần Được Phục Hồi Chức Năng Y4 ĐD
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ 2 BSLTK5
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Y Tế - Chương Trình Y Tế Quốc Gia TC14+TC13 TL
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh BSLTK3
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Chẩn Đoán Hình Ảnh BSLTK4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm BSLTK3
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm Y5 Tổ 15->24 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Ngoại CKĐH Ngoại K19
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 1 BSĐKTH Y2
(2017-2018)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu 2 BSĐKTH Y2
(2017-2018)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh BSĐKTH Y2
(2017-2018)
05 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Chương Trình Y Tế - Chương Trình Y Tế Quốc Gia TC13C TH
(2017-2018)
03 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 21/10/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 Tổ 3+4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Dân Số BSLTK3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Dân Số 2 Y4 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Y3 ĐD CTTT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Gây Mê Hồi Sức Y5 Tổ 9+10+11
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm TC14
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS Y5 Tổ 1+2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LS BSLTK3
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng LT TC13
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS Y5 Tổ 12+13+14
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 20/10/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Tâm Thần CKĐH Tâm Thần K5
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T5) 19/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng VHVL YTCC K3
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 19/10/2017

Xem chi tiết

0 Điều Trị Loạn Năng Hệ Thống Nhai Y6 R RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 19/10/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Lý Bệnh TC14+TC13 TL
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 19/10/2017

Xem chi tiết

0 Siêu Âm Tổng Quát ĐTDV SĐH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Cắn Khớp Học Y4 I RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Di Truyền BSLTK3
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Học BSLTK3
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Học - Di Truyền VHVL YTCC K3
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Học - Di Truyền TC15
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 18/10/2017

Xem chi tiết

0 Dinh Dưỡng Và An Toàn
Thực Phẩm 2
VB2K2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Y Học Cổ Truyền Y5 Tổ 15->24 YHDP
Ca 1: Y5
Ca 2: Y5

(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam VHVL YTCC K3
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam Y3 Y4 Y5 BS CN
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Dịch Tễ Học TC14 TC13 TL
Ca 1: TC14
Ca 2: TC14

(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Ung Thư BSLTK3
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Ung Thư VB2K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Ung Thư Y5 Tổ 1->14
Ca 1: Y5
Ca 2: Y5

(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Quân Sự TC15DTH
(2017-2018)
02 Tự Luận /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý TC13CTH
(2017-2018)
05 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Lý Học TC13CTH
(2017-2018)
05 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Điều Dưỡng Nhi TC13CTH
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Quốc Phòng 2 BSĐKTH Y1
(2017-2018)
01 Tự Luận /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Quốc Phòng 1 BSĐKTH Y1
(2017-2018)
01 Tự Luận /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Tư Tưởng Hồ Chí Minh BSĐKTH Y2
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý Y7
(2017-2018)
10 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Truyền Thông Dân Số VHVL YTCC K3
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 14/10/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế VB2K2+VB2K3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Hồi Sức Cấp Cứu Y4 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Nhân Học VHVL YTCC K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Nhân Học Và Xã Hội Học Y4 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Pháp Luật Và Chăm Sóc Sức Khỏe Y4 CTTT+Y5CTTT TL
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hình II Y5 RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Ký Sinh Trùng TC14
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Xã Hội Học Và Nhân Học Y Học VB2K4+VB2K3 TL
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 13/10/2017

Xem chi tiết

0 Những Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mác Lê Nin 2 TC15
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 12/10/2017

Xem chi tiết

0 Nguyên Lý Mác Lê Nin 1 BSLTK5
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 12/10/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Nội CKĐH 2016
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Nhà A7
(T3) 10/10/2017

Xem chi tiết

0 Giáo Dục Sức Khỏe Trong Thực Hành Điều Dưỡng Y3 ĐD
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 10/10/2017

Xem chi tiết

0 Vật Liệu Nha Khoa Y3 RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 09/10/2017

Xem chi tiết

0 Quang Hình Học Và Quang Vật Lý Y2 XNYH
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T2) 09/10/2017

Xem chi tiết

0 Kinh Tế Y Tế VB2K4+VB2K2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Kinh Tế Y Tế Y3 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ BSLTK5
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Sức Khỏe Sinh Sản VB2K2+TC13D
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Tư Tưởng Hồ Chí Minh TC14
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Tư Tưởng Hồ Chí Minh TC13
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Kinh Tế Y Tế Y3 BSĐK+Y4 TL
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ 3 BSĐKTH Y2
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại Ngữ Đầu Năm BSĐKTH Y1
(2017-2018)
01 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Chính Sách Dân Số Và Các Vấn
Đề Về Chất Lượng
VHVL YTCC K3
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 07/10/2017

Xem chi tiết

0 Răng Trẻ Em I Y5 RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 Tổ 5+6
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Gây Mê Hồi Sức Y5 Tổ 12 13 14
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Sinh 4 Y5 XNYH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Sức Khỏe Môi Trường 2 Y6 YHDP
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Sức Khỏe Sinh Sản Y4 YTCC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS Y5 Tổ 1+2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Lao Y5 Tổ 29+30
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS Y5 Tổ 3+4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Mắt VB2K3 Tổ 2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng Y5 Tổ 27+28
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Sức Khỏe Môi Trường BSLTK3
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Xét Nghiệm Tế Bào 3 Y4 XNYH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 06/10/2017

Xem chi tiết

0 Châm Cứu Học Y5 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 05/10/2017

Xem chi tiết

0 Lý Thuyết Tâm Thần Y4 CTTT
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T4) 04/10/2017

Xem chi tiết

0 Tâm thần Y7 BSĐK
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 04/10/2017

Xem chi tiết

0 Mô Phỏng Lâm Sàng Y4 I RHM
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 04/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại ngữ TC15
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 04/10/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu VB2K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 03/10/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý Y4 XNYH
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 03/10/2017

Xem chi tiết

0 Hồi Sức Cấp Cứu - Lý Thuyết TC13
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 03/10/2017

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu
Khoa Học
Y4 YTCC
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 03/10/2017

Xem chi tiết

0 Thuốc Và Thực Phẩm Y4 Dinh Dưỡng
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 03/10/2017

Xem chi tiết

0 Ngoại Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 02/10/2017

Xem chi tiết

0 Phụ Sản Y Học Cổ Truyền Y6 YHCT
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T2) 02/10/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học Y2 CN
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học Y2 BS
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học Y3 BS CN
(2017-2018)
03 TN+TL /
A6
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Nhi Bệnh Lý Y6 Lớp DEF
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Sản Bệnh Lý Y6 Lớp ABC
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Thống Kê Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Sức Khỏe Sinh Sản YTCC VHVL K3
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(CN) 01/10/2017

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi Y4 ĐD
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Thần Kinh Y5 Tổ 15->24+YHDP
(2017-2018)
010 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Và Quản Lý Y Tế Y7
(2017-2018)
05 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Chương Trình Y Tế Quốc Gia - Sức Khỏe Sinh Sản Y7
(2017-2018)
03 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Nguyên Lý Mác Lê 2 BSLTK5
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Các Bệnh Thông Thường Truyền Nhiễm Y5 YTCC
(2017-2018)
03 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học TC14
(2017-2018)
04 Tự Luận /
Giảng Đường
(T7) 30/09/2017

Xem chi tiết

0 Vi Sinh VB2K2+VB2K3+VB2K4
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Nhân Học Và Y Xã Hội Học BSLTK4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Vi Sinh TC14
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Cắt Lớp Vi Tính CKĐH-K4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC13
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Điều Dưỡng Nha Khoa Y6 RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T5) 28/09/2017

Xem chi tiết

0 Mô Phôi TC13
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 27/09/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Lý TC13
(2017-2018)
07 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 27/09/2017

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu BSLTK5
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 27/09/2017

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu TC15
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 27/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý TC12
(2017-2018)
12 Tự Luận /
Giảng Đường
(T3) 26/09/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hồi Chức Năng TC13
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 26/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý TC13
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 26/09/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam TC13C
(2017-2018)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 23/09/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh TC15D
(2017-2018)
03 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 23/09/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh BSĐKTH K1
(2017-2018)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 23/09/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Y Tế - Chương Trình
Y Tế Quốc Gia
TC13C
(2017-2018)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 23/09/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học BSĐKTH K1
(2017-2018)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 23/09/2017

Xem chi tiết

0 Mắt VB2K3 Tổ 1
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Vô Cơ - Hóa Hữu Cơ BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Mắt BSLTK4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Vô Cơ - Hóa Hữu Cơ TC15
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Chuẩn Đoán Hình Ảnh BSLTK3
(2017-2018)
06 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Truyền Nhiễm TC14
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Chăm Sóc Người Bệnh Cấp Cứu Và Chăm Sóc Tích Cực Y4 ĐD
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu - Đợt 1 Y5 Tổ 7+8
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Gây Mê Hồi Sức - Đợt 1 Y5 Tổ 1+2
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Phục Hình II Y5 RHM
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Giải Phẫu Và Sinh Lý Mắt Y2 KXNK
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng LT LS - Đợt 1 Y5 Tổ 3+4
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Mắt LT LS - Đợt 1 Y5 Tổ 5+6
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Quản Lý & Đảm Bảo
Chất Lượng Xét Nghiệm
Y4 XNYH
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Đào Tạo Thực Địa Và
Thực Hành Cộng Đồng
Y6 RHM
(2017-2018)
01 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 22/09/2017

Xem chi tiết

0 Thống Kê BSLTK3
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 21/09/2017

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng BSLTK3
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 21/09/2017

Xem chi tiết

0 Y Đức TC14
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 21/09/2017

Xem chi tiết

0 Phương Pháp Nghiên Cứu Sức Khỏe Cộng Đồng VB2K4+VHVL YTCC K3
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T5) 21/09/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Lý Bệnh TC14 + TC13 TL
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 20/09/2017

Xem chi tiết

0 Chuyên Khoa Nhi ĐHCK+CKI
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 20/09/2017

Xem chi tiết

0 Sinh Học Miệng Y3 RHM + Y4 TL
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T4) 20/09/2017

Xem chi tiết

0 Thử Vân Tay Y1 Lớp C
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T3) 19/09/2017

Xem chi tiết

0 Đường Lối Cách Mạng Việt Nam Y4 BS CN+Y5+TC13D
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Ký Sinh Trùng TC14+Y5 M ĐD TL
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Da Liễu Y5 RHM Tổ 33+34
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Tâm Thần BSLTK3
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Tai Mũi Họng Y5 RHM Tổ 31+32
(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Tâm Thần Y5 Tổ 15->24+27->30
Ca 1: Y5
Ca 2: Y5

(2017-2018)
01 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T7) 16/09/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Y Tế - Chương Trình
Y Tế Quốc Gia
TC13C
(2016-2017)
02 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 16/07/2017

Xem chi tiết

0 Hóa Học BSĐKTH K1
(2016-2017)
04 Trắc Nghiệm /
GĐ Phân Hiệu TH
(T7) 16/07/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý VHVL YTCC K3
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý VB2K4+VB2K3 TL
(2017-2018)
02 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh BSLTK5
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh TC15
(2017-2018)
03 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Lý Sinh TC14
(2017-2018)
04 TN MT /
Tầng 2 Nhà A6
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý VB2K2
(2017-2018)
02 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý Y7+Y8 TL
(2017-2018)
09 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Dược Lý BSLTK3
(2017-2018)
05 Tự Luận /
Giảng Đường
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 Tổ Chức Hành Nghề Bác Sĩ RHM Y5 RHM
(2017-2018)
05 Tự Luận /
Viện RHM Nhà A7
(T6) 15/09/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Gây Mê Hồi Sức CKĐH GMHS 2016
(2016-2017)
02 TN Giảng Đường /
Nhà A7
(T5) 14/09/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Giải Phẫu Bệnh CKĐH GPB 2016
(2016-2017)
02 TN Giảng Đường /
Nhà A7
(T5) 14/09/2017

Xem chi tiết

0 CKĐH Da Liễu CKĐH Da Liễu 2016
(2016-2017)
02 TN Giảng Đường /
Nhà A7
(T5) 14/09/2017

Xem chi tiết

0