Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Vi Tính (08-06-2018)
VIDEO hướng dẫn chi tiết giao diện và tính năng của phần mềm thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, Trung Tâm Khảo Thí & ĐBCLGD
phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 
thi hết học phần các môn. 
Nhằm giúp các bạn Học Viên/Sinh viên làm quen với giao diện và tính năng của phần
mềm, Trung Tâm đã xây dựng VIDEO "Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Vi Tính" và 
VIDEO "Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Tính Bảng"
Mọi thắc mắc xin gửi về email : ktdbcl@hmu.edu.vn hoặc để lại comment dưới VIDEO.

 Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Vi Tính

 Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Tính Bảng

 

Các tin khác