Thông báo kết quả xét chức danh GS/PGS cấp cơ sở năm 2014 (10-11-2014)
Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở trường Đại học Y Hà Nội được thành lập theo quyết định số 51/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2014.

Danh sách đăng ký đợt năm 2014 tại Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở trường Đại học Y Hà Nội gồm 10 ứng viên chức danh Giáo sư và 20 ứng viên chức danh Phó giáo sư, là cán bộ giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội và một số đơn vị khác trong ngành Y tế.

Để xem toàn văn thông báo, mời các bạn click vào đường link dưới đây.

/images/2013/Thong bao ket qua xet chuc danh cap co so nam 2014.pdf

Các tin khác