Quyết định ban hành biểu mẫu thi hết môn Thực hành / Lâm sàng cho sinh viên Đại học và học viên Sau đại học 2020 (21-11-2018)
Quyết định ban hành biểu mẫu thi hết môn Thực hành / Lâm sàng cho sinh viên Đại học và học viên Sau đại học 2020


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG THI HẾT MÔN THỰC HÀNH / LÂM SÀNG
CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 2020

 

                   

STT

Mẫu

Nội Dung

Tải Về

1 MẪU 1

   DANH SÁCH SV-HV DỰ THI

Xem chi tiết

2 MẪU 2

   DANH SÁCH SV-HV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Xem chi tiết

3 MẪU 3A    BIÊN BẢN BỐC THĂM ĐỀ THI

Xem chi tiết

4 MẪU 3B    DANH SÁCH ĐỀ THI

Xem chi tiết

5 MẪU 4A    BIÊN BẢN BỐC THĂM CÁN BỘ COI THI

Xem chi tiết

6 MẪU 4B    DANH SÁCH CB COI THI - CB CHẤM THI

Xem chi tiết

7 MẪU 5A    PHIẾU CHẤM ĐIỂM

Xem chi tiết

8 MẪU 5B    PHIẾU CHẤM ĐIỂM

Xem chi tiết

9 MẪU 6    BIÊN BẢN THỐNG NHẤT ĐIỂM THI

Xem chi tiết


   

* Tải file Excel về máy tính.

 

Các tin khác