Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học - công nghệ (22-01-2015)
Ngày 26 tháng 12 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký giấy chứng nhận Trường Đại học Y Hà Nội được phép hoạt động như là một tổ chức khoa học và công nghệ.

Với sự chấp thuận này, các hoạt động trong lĩnh vực khoa học – công nghệ của nhà trường được phát triển và mở rộng hơn, cụ thể:

-         Nghiên cứu khoa học trong đào tạo, khám, chữa, phòng bệnh, nâng cao thể chất con người thuộc lĩnh vực theo sự phân công của Bộ Y tế; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học và kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh.

-         Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

-         Chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn và thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

-         Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường. 

Đây là một dấu mốc trong hàng loạt các hoạt động mà Nhà trường đã và đang triển khai nhằm nâng cấp trường Đại học Y Hà Nội thành một trường đại học nghiên cứu theo định hướng phát triển của nhà trường.

Click vào đây xem nội dung chi tiết giấy chứng nhận.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác