Thông báo công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014 (22-01-2015)
Ngày 21 tháng 01 năm 2015, chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 06/QĐ – HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư.

Ngày 21 tháng 01 năm 2015, chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 06/QĐ – HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 59 ứng viên Giáo sư và 585 ứng viên Phó giáo sư trên toàn quốc, trong đó có 6 ứng viên Giáo sư và 13 ứng viên Phó giáo sư là cán bộ giảng viên của trường Đại học Y Hà Nội.

Click vào đây xem Quyết định công nhận.

Click vào đây xem Danh sách công nhận.

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác