Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016 (21-09-2016)
Theo công văn số 6816/BYT-TT-KT về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng Giải thưởng nhân tài Đất Việt năm 2016 của Bộ Y tế, trong lĩnh vực Y Dược

Theo công văn số 6816/BYT-TT-KT về việc giới thiệu đề tài khoa học xét trao tặng Giải thưởng nhân tài Đất Việt năm 2016  của Bộ Y tế, trong lĩnh vực Y Dược, giải thưởng Nhân tài Đất Việt được trao tặng cho tác giả  hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao trong khám chữa bệnh và có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn. Ban giám hiệu đề nghị các đơn vị lựa chọn, giới thiệu các nhân hoặc tập thể có công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về Y Dược và gửi hồ sơ về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 03/10/2016. Mẫu hồ sơ download tại: http://nhantaidatviet.vnpt.vn/

Mọi thắc mắc xin liên hệ: ThS. Tống Thị Khuyên, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ - P319 - Nhà A1; Điện thoại: 0988907119; Email: tongkhuyen@hmu.edu.vn

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác