Quy chế ""Xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng" của Bộ Y tế (23-09-2016)
Ngày 21/9/2016, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng”

Ngày 21/9/2016, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định ban hành Quy chế “Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực Y tế dự phòng”. Giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiên, đóng góp xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực Y tế dự phòng. Xin mời xem quy chế tại đây

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác