Chương trình hợp tác nghiên cứu chung với Vương quốc Anh. (20-09-2016)
Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 817/K2ĐT ngày 19/9/2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo về việc đề xuất nội dung tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu chung với Vương quốc Anh.

Trường Đại học Y Hà Nội nhận được công văn số 817/K2ĐT ngày 19/9/2019 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo về việc đề xuất nội dung tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu chung với Vương quốc Anh.

Ban giám hiệu đề nghị các giảng viên, nhà khoa học quan tâm đề xuất những vấn đề cấp bách, cụ thể cần có sự hỗ trợ về công nghệ của đối tác Anh phù hợp với chủ đề ưu tiên về bệnh truyền nhiễm. Chi tiết xin mời xem tại đây. Đề xuất gửi về phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ trước ngày 20/9/2016. Người nhận: ThS. Tống Thị Khuyên, P319 – Nhà A1, điện thoại: 098 890 7119, email: tongkhuyen@hmu.edu.vn

Phòng Quản lý KH - CN

Các tin khác