Thông báo (11-11-2016)

Hiện nay hệ thống lịch tuần trên website sẽ chuyển sang chạy trên hệ thống Quản lý văn bản trực tuyến tại địa chỉ: vanthu.hmu.edu.vn.

Đối với các cá nhân chưa được cấp tài khoản có thể đăng nhập xem các thông tin tại tài khoản chung:

User: lichtuan

Password: 123456789

Mọi chi tiết thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ: Ngô Văn Chiến. ĐT: 0902100733 hoặc Nhữ Thành Hưng, ĐT: 0912636936.

Phòng Hành chính tổng hợp

newsletter
liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội

01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

+84 4 38523798
+84 4 38525115
daihocyhn@hmu.edu.vn
http://www.hmu.edu.vn
Lượt truy cập:Counters