Kết Quả Thi Năm Học 2015-2017 (01-03-2017)
Cập nhật đến ngày : 08/03/2016


KẾT QUẢ THI NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

MÔN THI

ĐỐI TƯỢNG

NGÀY THI

TẢI FILE

 

 

NĂM 2017

  0 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VB2 K2 (TỔ 1) 21/04/2017

Tải file

  0 HÓA SINH 4 Y4 CN XNYH THI LẦN 2 14/04/2017

Tải file

  0 HÓA SINH 4 Y3 CN XNYH THI LẦN 2 14/04/2017

Tải file

  0 HÓA SINH 3 Y3 CN XNYH THI LẦN 2 14/04/2017

Tải file

  0 XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y4 THI LẦN 2 08/04/2017

Tải file

  0 XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y5 THI LẦN 4 08/04/2017

Tải file

  0 NGOẠI NGỮ HP1 Y1 BS+ CN THI LẦN 2 01/4/2017

Tải file

  0 NGOẠI NGỮ HP1 Y2 BS THI LẦN 2 01/4/2017

Tải file

  0

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

YTCC VHVL K3 31.03.2017 Tải file
  0

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

BSLT K4 27.03.2017 Tải file
  0

LAO

Y6 THI LẠI 31.03.2017 Tải file
  0 DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LS

Y8 LẦN 3

24.03.2017 Tải file
 

0

DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LS Y6 THI LẠI 24.03.2017 Tải file
  0

TRUYỀN NHIỄM

Y6 THI LẠI 24.03.2017 Tải file
  0

TRUYỀN NHIỄM

VĂN BẰNG 2 K2 24.03.2017 Tải file
 

0

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Y4 BÁC SĨ LẦN 2 19.03.2017 Tải file
 

0

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Y5 LẦN 4 19.03.2017 Tải file
  0

DA LIỄU

BSLT K3  LẦN 2 17.03.2017 Tải file
  0 Y HỌC CỔ TRUYỂN

Y6 THI LẠI

11.03.2017 Tải file
  0

THẦN KINH

Y8 LẦN 3 18.03.2017 Tải file
  0

THẦN KINH

Y6 THI LẠI 18.03.2017 Tải file
  0 HUYẾT HỌC TẾ BÀO Y3 CN XNYH THI LẦN 2 13/03/2017 Tải file
 

0

BỆNH HỌC NGOẠI Y4 BSĐK LẦN 2 12.03.2017 Tải file
 

0

BỆNH HỌC NGOẠI Y5 THI LẦN 5 12.03.2017 Tải file
  0

BỆNH HỌC NGOẠI

Y4 BSYHDP&YHCT LẦN 2 12.03.2017 Tải file
 

0

MÔ PHÔI BÁC SĨ LIÊN THÔNG K4 18.03.2017 Tải file
  0 THẦN KINH VĂN BẰNG 2 K1 LẦN 3 18.03.2017

Tải file

 

0

THẦN KINH VĂN BẰNG 2 K2 18.03.2017 Tải file
  0 HÓA SINH Y2 CN ĐIỀU DƯỠNG CTTT THI LẦN 2 18.03.2017 Tải file
  0 HÓA SINH Y2 BS+CN THI LẦN 2 18.03.2017 Tải file
  0

TAI MŨI HỌNG - HP LÂM SÀNG

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẠI 17.03.2017 Tải file
  0

TAI MŨI HỌNG - HP LÝ THUYẾT

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẠI 17.03.2017 Tải file
  0 MẮT

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẠI

17.03.2017 Tải file
  0 MẮT

BSLT K3 LẦN 3

17.03.2017 Tải file
 

0

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TC14 LẦN 2 05.03.2017 Tải file
  0 SINH LÝ BỆNH - MIẾN DỊCH

VĂN BẰNG 2 K4

12.03.2017 Tải file
  0 SINH LÝ BỆNH - MIẾN DỊCH

VĂN BẰNG 2 K3 LẦN 2

12.03.2017 Tải file
  0 SINH LÝ BỆNH - MIẾN DỊCH

VĂN BẰNG 2 K2 LẦN 3

12.03.2017 Tải file
  0

ĐƯỜNG LỐI CMVN

VĂN BẰNG 2 K3 05.03.2017 Tải file
  0

ĐƯỜNG LỐI CMVN

BÁC SĨ LIÊN THÔNG K3 05.03.2017 Tải file
  0

Y HỌC CỔ TRUYỀN

VĂN BẰNG 2 K2 05.03.2017 Tải file
  0

KÝ SINH TRÙNG

BÁC SĨ LIÊN THÔNG K4 11.03.2017 Tải file
  0

DỊCH TỄ HỌC 2

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẠI 18.03.2017 Tải file
  0

DỊCH TỄ HỌC 2

BÁC SĨ LIÊN THÔNG K3 18.03.2017 Tải file
  0 XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC NÂNG CAO Y4 CN XÉT NGHIỆM Y HỌC THI LẦN 2 05/03/2017 Tải file
  0

DỊCH TỄ HỌC 1

BÁC SĨ LIÊN THÔNG K4 05.03.2017 Tải file
  0 NHI

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẠI

26.02.2017 Tải file
  0 NHI

VĂN BẰNG 2 K3 

26.02.2017 Tải file
  0 NHI

Y7 BSYHCT THI LẠI

26.02.2017 Tải file
  0 NHI

Y6 BSYHDP THI LẠI

26.02.2017 Tải file
  0

UNG THƯ

VĂN BẰNG 2 K2 THI LẦN 3 25.02.2017 Tải file
  0 UNG THƯ

Y7 THI LẠI

25.02.2017 Tải file
  0

UNG THƯ

Y6 THI LẠI 25.02.2017 Tải file
  0

TÂM THẦN

VĂN BẰNG 2 K2 25.02.2017 Tải file
  0

TÂM THẦN

BSLT K3 THI LẦN 2 25.02.2017 Tải file
  0

TÂM THẦN

Y6 THI LẠI 25.02.2017 Tải file
  0 SINH LÝ HỌC

TC13 THI LẠI

25.02.2017 Tải file
  0 SINH LÝ HỌC

TC14 THI LẦN 2

25.02.2017 Tải file
  0 DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ 1

Y4 CNDD THI LẦN 2

23.02.2017 Tải file
 

0

SINH LÝ HỌC

Y2 CNĐD CTTT THI LẦN 2

17.02.2017

Tải file

 

0

NGOẠI BỆNH HỌC

Y5 THI LẠI

15.01.2017

Tải file

 

0

TÂM LÝ Y ĐỨC

Y2 CN

14.01.2017

Tải file

 

0

QUANG HỌC ỨNG DỤNG 

Y2 KXNK

10.01.2017

Tải file

 

0

HÓA SINH

Y2 BS+CN

05.01.2017

Tải file

 

 

NĂM 2015-2016

 

1

DICH TE 2

Y4YTCC

11.10.2015

Tải file

 

2

DUOC LY 

TC11 THI LAI

17.10.2015

Tải file

 

3

DUOC LY

TC12TL

17.10.2015

Tải file

 

4

HOA SINH 

Y5 & Y7 YTCC & -DL7

22.10.2015

Tải file

 

5

HOA SINH

Y5CN-D+YTCC TL8

06.11.2015

Tải file

 

6

NGOAI 2

BSDK K2 THANH HOA

26.09.2015

Tải file

 

7

NHAN HOC-XHH 

K1 YHDP THI LAI THOA

26.08.2015

Tải file

 

8

NHAN HOC-XHH

K2 YHDP

26.08.2015

Tải file

 

9

NHI

TC11 THI LAI

14.10.2015

Tải file

 

10

NHI

Y7 THI LAI

14.10.2015

Tải file

 

11

NOI

VB2 YHDP + TLAI

25.10.2015

Tải file

 

12

NOI

VB2YHDP+BSLTHN

18.10.2015

Tải file

 

13

SINH HOC DT

TC13+TC11 TLAI

29.09.2015

Tải file

 

14

SINH HOC DT

YTCCDHDSK3

29.09.2015

Tải file

 

15

SINH LY HP1

HLTL

18.10.2015

Tải file

 

16

SINH LY HP1

Y3-Y6 BS HL

03.10.2015

Tải file

 

17

SINH LY HP2

HLTL

18.10.2015

Tải file

 

18

SINH LY HP2

Y3-Y7&Y9 BS HL

03.10.2015

Tải file

 

19

SINH LY

Y5 YTCC HLTL2

06.11.2015

Tải file

 

20

SINH LY

YTCC+CN-D+CNDD HLTL

18.10.2015

Tải file

 

21

SINHLY

Y2+Y3+Y6 KTYH HLTL

18.10.2015

Tải file

 

22

SKNN

VHVL YTCC TC11TL

18.10.2015

Tải file

 

23

SKNN

VHVL YTCC TC13

18.10.2015

Tải file

 

24

SLH

Y2&Y6 KTYH HL

03.10.2015

Tải file

 

25

SLH

Y5 YTCC

03.10.2015

Tải file

 

26

SLH

Y6 YTCC+ HL

03.10.2015

Tải file

 

27

SLH

Y7 YTCC+ HL

03.10.2015

Tải file

 

28

TAM LY HOC Y HOC

BSLT YHDP HN

23.11.2014

Tải file

 

29

TRUYEN NHIEM

Y6+7 THI LAI

17.10.2015

Tải file

 

30

TT HCM

Y5 CTTT L5

23.10.2015

Tải file

 

31

Y DUC

TC12 LAN 2

04.10.2015

Tải file

 

32

Y PHAP

Y6 TLAI 

17.10.2015

Tải file

 

33

Y PHAP

VB2 K1 YHDP

17.10.2015

Tải file

 

34

Y VAT LY

TC 13 THI LAN 2

01.10.2015

Tải file

 

35

DAN SO

Y2YTCC

13.11.2015

Tải file

 

36

TIN HOC

TC12 TLAI L2

17.11.2015

Tải file

 

37

SLH

TC12L2

11.10.2015

Tải file

 

38

SLH

TC11-L2

11.10.2015

Tải file

 

39

DI TRUYEN 

BSLT YHDPK3

27.10.2015

Tải file

 

40

KIỂM TRA VỆ SINH THỰC PHẨM Ở CƠ SỞ

Y3 CNDD

21.11.2015

Tải file

 

41

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Y2 CNDD

22.11.2015

Tải file

 

42

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

Y4 CNĐD CTTT THI PHẦN NGOẠI LẦN 3

21.11.2015

Tải file

 

43

THUỐC & THỰC PHẦM

Y3 CN DINH DƯỠNG

05.12.2015

Tải file

 

44

TRUYỀN THÔNG GDSK

Y5 HỌC LẠI THI LẦN 3

29.11.2015

Tải file

 

45

NGOẠI NGỮ HP3

Y2 CN DINH DƯỠNG

6.12.2015

Tải file

 

46

NGOẠI NGỮ HP3

Y2 CN DINH DƯỠNG TỰ HỌC

06.12.2015

Tải file

 

47

NGOẠI NGỮ HP3

Y3 HỌC LẠI

06.12.2015

Tải file

 

48

CAN THIỆP DINH DƯỠNG

Y3 CN DINH DƯỠNG

29.11.2015

Tải file

 

49

QUẢN LÝ HỆ THỐNG Y TẾ

Y2 CNYTCC & Y3 CNYTCC TL

19.11.2015

Tải file

 

50

KẾ HOẠCH Y TẾ

Y3 CNYTCC

21.11.2015

Tải file

 

51

DƯỢC LÝ

TC 11 THI LẦN 8

23.12.2015

Tải file

 

52

NLCB CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Y1 ĐỢT 1

05.12.2015

Tải file

 

53

LÝ SINH

Y2 HỌC LẠI

31.10.2015

Tải file

 

54

SINH LÝ BỆNH

Y4 THI LẦN 3

12.12.2015

Tải file

 

55

SINH LÝ HỌC

TC 11 THI LẦN 6

22.12.2015

Tải file

 

56

DINH DƯỠNG

TC 11 HỌC LẠI THI LẦN 1

08.11.2015

Tải file

 

57

DINH DƯỠNG

TC 12 THI LẦN 2

08.11.2015

Tải file

 

58

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 1

CK1 YHDP K19 THI LẠI

12.11.2015

Tải file

 

59

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2

CK1 YHDP K19

12.11.2015

Tải file

 

60

TAI MŨI HỌNG

VB2 YHDP K1 TỔ 2

20.11.2015

Tải file

 

61

NGOẠI CƠ SỞ

BSLTHN YHDP K3

21.11.2015

Tải file

 

62

DỊ ỨNG

VB2 YHDP K1

31.10.2015

Tải file

 

63

THẦN KINH

Y7 HL LẦN 3 THI LẦN 3

16.11.2015

Tải file

 

64

BH NGOẠI

VB2 YHDP K2

22.11.2015

Tải file

 

65

NỘI CƠ SỞ

BSLTHN YHDP K3 + VB2 K2 THI LẦN 2

30.11.2015

Tải file

 

66

DÂN SỐ CƠ BẢN

YTCC ĐHDS K3

27.11.2015

Tải file

 

67

DƯỢC LÝ

TC 12 THI LẦN 3

29.11.2015

Tải file

 

68

DƯỢC LÝ

TC 11 THI LẦN 7

02.12.2015

Tải file

 

69

TAI MŨI HỌNG

VB2 K1 TỔ 1

04.12.2015

Tải file

 

71

NHI

BSLTHN YHDP K3

12.12.2015

Tải file

 

72

DÂN SỐ

Y1 HỆ BÁC SĨ

19.12.2015

Tải file

 

73

NHI 2

BSĐK THANH HÓA K2

10.11.2015

Tải file

 

74

NHI 1

BSĐK THANH HÓA K2 THI LẦN 3

10.11.2015

Tải file

 

75

NHI 1

BS YHDP THANH HÓA K2 THI LẦN 3

10.11.2015

Tải file

 

76

NHI 2

BSĐK THANH HÓA K1 THI LẦN 3

10.11.2015

Tải file

 

77

NHI

BS YHDP THANH HÓA K1 THI LẦN 5

10.11.2015

Tải file

 

78

NHI

CNĐD K11C THANH HÓA THI LẦN 4

10.11.2015

Tải file

 

79

SINH HỌC DI TRUYỀN

TC 11 THI LẦN 5

04.12.2015

Tải file

 

80

SINH HỌC DI TRUYỀN

TC 13 THI LẦN 2

11.12.2015

Tải file

 

81

Y VẬT LÝ

TC 13 THI LẦN 3

01.12.2015

Tải file

 

82

SINH LÝ HỌC

TC 12 THI LẦN 3

05.12.2015

Tải file

 

83

SINH LÝ HỌC

TC 11 THI LẦN 5

05.12.2015

Tải file

 

84

MẮT

VB2 K1 TỔ 2

04.12.2015

Tải file

 

85

MẮT

VB2 K1 TỔ 1

18.12.2015

Tải file

 

86

DA LIỄU

Y6 THI LẠI

04.12.2015

Tải file

 

87

NHI

CNĐD K11C THANH HÓA THI LẦN 5

22.12.2015

Tải file

 

88

KINH TẾ Y TẾ

VB2 YHDP K2

04.12.2015

Tải file

 

89

MÔ PHÔI

TC 13

15.12.2015

Tải file

 

90

XOA BÓP - BẤM HUYỆT - KHÍ CÔNG

Y5 YHCT

15.12.2015

Tải file

 

91

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG-SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Y2 CNKTYH

18.12.2015

Tải file

 

92

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Y2 CN DINH DƯỠNG & YTCC

11.12.2015

Tải file

 

93

DINH DƯỠNG

TC 12 THI LẦN 3

27.12.2015

Tải file

 

94

DA LIỄU

VB2 K1 TỔ 2

18.12.2015

Tải file

 

95

HÓA SINH

Y2 CN DINH DƯỠNG

18.12.2015

Tải file

 

96

HÓA SINH

Y3 THI LẦN 3

13.12.2015

Tải file

 

97

HÓA SINH

Y5 THI LẦN 7

13.12.2015

Tải file

 

98

MÔ PHÔI

Y3 THI LẦN 3

20.12.2015

Tải file

 

99

HÓA SINH

Y3 CNYTCC THI LẦN 3

18.12.2015

Tải file

 

100

DỊCH TỄ

TC 13D K3 YTCC

27.12.2015

Tải file

 

101

DỊCH TỄ

TC 11D YTCC THI LẠI

27.12.2015

Tải file

 

102

GDSK-TCYTQG-TCQL

Y3 CNKTYH THI LẦN 2

24.12.2015

Tải file

 

103

TIN HỌC

Y1 CN DINH DƯỠNG

24.12.2015

Tải file

 

104

NN HP1 - TIẾNG PHÁP

Y1

27.12.2015

Tải file

 

105

NN HP1 - TIẾNG TRUNG

Y1

27.12.2015

Tải file

 

106

DI TRUYỀN

Y3 CN DINH DƯỠNG

26.12.2015

Tải file

 

107

DI TRUYỀN

Y6 CỬ NHÂN

26.12.2015

Tải file

 

108

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CKII K29

04.12.2015

Tải file

 

109

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NT K40

18.12.2015

Tải file

 

110

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CH K24 ĐỢT 1

18.12.2015

Tải file

 

111

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Y5 THI LẠI

27.12.2015

Tải file

 

112

DÂN SỐ

Y1 CNYTCC & CNKXNK

11.01.2016

Tải file

 

113

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

Y3 THI LẦN 3

29.12.2015

Tải file

 

114

GIAO TIẾP TRONG THĐD

Y3 CNĐD THI LẦN 3

06.01.2016

Tải file

 

115

DA LIỄU

VB2 K1 TỔ 1

31.12.2015

Tải file

 

116

NỘI 2

BSĐK THANH HÓA K2

19.12.2015

Tải file

 

117

NỘI 1

BS YHDP THANH HÓA K1 THI LẦN 5

19.12.2015

Tải file

 

118

NỘI 1

BS YHDP THANH HÓA K2 THI LẦN 4

19.12.2015

Tải file

 

119

MIỄN DỊCH

Y3 THI LẦN 3

10.01.2016

Tải file

 

120

CSSK NHI KHOA

Y4 THI LẦN 1

10.01.2016

Tải file

 

121

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

TC 12

15.01.2016

Tải file

 

122

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

TC 13

06.01.2016

Tải file

 

123

Y ĐỨC

TC 12 THI LẦN 3

05.12.2015

Tải file

 

124

UNG THƯ

VB2 K1

09.01.2016

Tải file

 

125

DƯỢC LÝ

Y4 CN THI LẦN 3

17.01.2016

Tải file

 

126

NGOẠI CƠ SỞ

BSLTHN YHDP K3 THI LẦN 2

10.01.2016

Tải file

 

127

NGOẠI BỆNH HỌC

VB2 K2 THI LẠI

10.01.2016

Tải file

 

128

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CH K24 ĐỢT 2

07.01.2016

Tải file

 

129

TỔ CHỨC & QLYT

Y6 THI LẦN 2

16.01.2016

Tải file

 

130

KHMT & SKMT

VB2 K1

23.01.2016

Tải file

 

131

ĐƯỜNG LỐI CMVN

TC 12

08.01.2016

Tải file

 

132

MÔ PHÔI

TC 13C THANH HÓA

11.01.2016

Tải file

 

133

NHI

Y5 THI LẠI LẦN 3

16.01.2016

Tải file

 

134

NHI

VB2 K2

16.01.2016

Tải file

 

135

NHI

CK1 K19 + NT K39 + CH K23

22.01.2016

Tải file

 

136

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 1

CK1 K19 HỌC LẠI THI LẦN 1

27.01.2016

Tải file

 

137

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BSLTHN YHDP K3

20.01.2016

Tải file

 

138

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

VB2 K2

24.01.2016

Tải file

 

139

NN HP1 - TIẾNG ANH

Y1 ĐI HỌC

27.12.2015

Tải file

 

140

NN HP1 - TIẾNG ANH

Y1 TỰ HỌC

27.12.2015

Tải file

 

141

NN HP1 - TIẾNG ANH

Y1 CN DINH DƯỠNG

21.01.2016

Tải file

 

142

TIẾNG ANH CHUNG

Y1 CNĐD CTTT

21.01.2016

Tải file

 

143

GIẢI PHẪU

Y1

17.01.2016

Tải file

 

144

BỆNH THÔNG THƯỜNG NHI

Y4 CN YTCC THI LẦN 3

31.01.2016

Tải file

 

145

TAI MŨI HỌNG

VB2 K1 THI LẦN 1

15.01.2016

Tải file

 

146

SINH LÝ

TC 13C THANH HÓA

24.01.2016

Tải file

 

147

TAI MŨI HỌNG

VB2 K1 THI LẦN 2

29.01.2016

Tải file

 

148

DA LIỄU

VB2 K1 THI LẦN 2

15.01.2016

Tải file

 

149

DỊCH TỄ 2

VB2 K1 TỔ 1

29.01.2016

Tải file

 

150

SINH LÝ HP1

Y3 THI LẦN 3

26.01.2016

Tải file

 

151

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CH K24 ĐỢT 3 + NCS K34

28.01.2016

Tải file

 

152

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

VB2 K2 + VB2 K1 THI LẠI

29.01.2016

Tải file

 

153

GIẢI PHẪU BỆNH

Y4 THI LẦN 3

31.01.2016

Tải file

 

154

DƯỢC LÝ

Y4 CNĐD THI LẦN 4

27.02.2016

Tải file

 

155

SẢN

Y6 THI LẠI LẦN 2

26.02.2016

Tải file

 

156

DINH DƯỠNG CƠ SỞ

Y2 CN DINH DƯỠNG

25.02.2016

Tải file

 

157

DINH DƯỠNG & CÁC BỆNH MÃN TÍNH KHÔNG LÂY

Y2 CN DINH DƯỠNG

26.02.2016

Tải file

 

158

NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ & KNQLCB

Y3 CNYTCC THI LẠI

29.01.2016

Tải file

 

159

NHI

Y6 THI LẠI LẦN 2

04.03.2016

Tải file

 

160

DỊCH TỄ HỌC

VB2 K2

07.03.2016

Tải file

 

161

CTQLYT-CTYTQG-GDSK

Y2 CN KỸ THUẬT Y HỌC

12.03.2016

Tải file

 

162

GIÁO DỤC NÂNG CAO SỨC KHỎE

Y3 CN DINH DƯỠNG

12.03.2016

Tải file

 

163

SINH LÝ HỌC

TC 13

08.03.2016

Tải file

 

164

SINH LÝ HỌC

VHVL YTCC K3

08.03.2016

Tải file

 

165

TRUYỀN NHIỄM

Y6 THI LẠI

05.03.2016

Tải file

 

166

TRUYỀN NHIỄM

VB2 K1

05.03.2016

Tải file

 

167

LAO

VB2 K1 TỔ 2

11.03.2016

Tải file

 

168

DỊ ỨNG

VB2 K1 THI LẠI LẦN 2

12.03.2016

Tải file

 

169

DƯỢC LÝ

Y4 CNĐD CTTT  THI LẦN 3

22.03.2016

Tải file

 

170

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

VB2 K1 TỔ 1

11.03.2016

Tải file

 

171

DƯỢC LÝ

TC 12 THI LẦN 4

12.03.2016

Tải file

 

172

VI SINH

Y2 CN DINH DƯỠNG

13.12.2016

Tải file

 

173

DƯỢC LÝ

Y4, Y5, Y6 BS HỌC LẠI

27.02.2016

Tải file

 

174

HÓA SINH

VB2  BSYHDP - K3

09.03.2016

Tải file

 

175

SẢN (LÝ THUYẾT)

Y5 THI LẠI

20.12.2015

Tải file

 

176

NGOẠI KHOA

Y3 CN DINH DƯỠNG

27.02.2016

Tải file

 

177

NGOẠI BỆNH HỌC

Y4 CN KTYH

21.11.2015

Tải file

 

178

DỊ ỨNG

BSĐK LT THANH HÓA K2

11.03.2016

Tải file

 

179

CHÍNH SÁCH Y TẾ

Y3 YTCC LẦN 2 (15-16)

07.07.2016

Tải file

 

180

Y VẬT LÝ

Y1 BS LẦN 2 (15-16)

08.07.2016

Tải file

 

181

Y VẬT LÝ

Y1 CN LẦN 2 (15-16)

08.07.2016

Tải file

 

182

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Y3 BS LẦN 1 (16-17)

13.11.2016

Tải file

 

183

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2

Y6 YHDP

03.12.2016

Tải file

 

184

CS NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU & CS NGƯỜI BỆNH TÍCH CỰC

Y4 CNĐD

13.11.2016

Tải file

 

185

HỒI SỨC CẤP CỨU

Y4 CNDD

08.12.2016

Tải file

 

186

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2

BÁC SĨ NỘI TRÚ 39

03.12.2016

Tải file

 

187

DI TRUYỀN

BSLT K4

06.12.2016

Tải file

 

188

DI TRUYỀN

BSLT K3 THI LẦN 2

06.12.2016

Tải file

 

189

TÂM THẦN

BSLT K3 (TỔ 1 - 4)

03.12.2016

Tải file

 

190

DƯỢC LÝ

TC12 THI LẦN 9

10.12.2016

Tải file

 

191

DỊCH TỄ HỌC BỆNH LÂY

VHVL YTCC K3

03.12.2016

Tải file

 

192

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

Y3 CNĐD CTTT THI LẦN 2

16.11.2016

Tải file

 

193

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TRUNG CẤP

Y5 CNĐD CTTT

05.11.2016

Tải file

 

194

SINH LÝ HỌC

TC12 THI LẦN 8

17.12.2016

Tải file

 

195

SINH LÝ HỌC

TC14

11.12.2016

Tải file

 

195

BỆNH HỌC NGOẠI (LT)

Y5 BSYHCT THI LẠI

11.12.2016

Tải file

 

196

BỆNH HỌC NGOẠI (LT)

Y6 BSYHDP THI LẠI

11.12.2016

Tải file

 

197

BỆNH HỌC NGOẠI (LT)

VB2 K3

11.12.2016

Tải file

 

198

SINH LÝ HỌC HP1

Y3 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

199

SINH LÝ HỌC HP1

Y4 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

200

SINH LÝ HỌC HP1

Y5 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

201

SINH LÝ HỌC HP1

Y2 HỆ BS

26.11.2016

Tải file

 

202

SINH LÝ HỌC HP2

Y3 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

203

SINH LÝ HỌC HP2

Y4 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

204

SINH LÝ HỌC HP2

Y5 HỆ BS THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

205

SINH LÝ HỌC

Y3 CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG THI LẠI

26.11.2016

Tải file

 

206

SINH LÝ HỌC 

Y2 CỬ NHÂN XNYH THI LẦN 3

26.11.2016

Tải file

 

207

SINH LÝ HỌC

Y2 CỬ NHÂN YTCC, DD, ĐD, KXNK THI LẦN 3

26.11.2016

Tải file

 

208

DA LIỄU

VĂN BẰNG 2 K2

20.11.2016

Tải file

 

209

DÂN SỐ

VHVL YTCC K3

18.11.2016

Tải file

 

210

DÂN SỐ 2

VB2 K3

09.09.2016

Tải file

 

211

DÂN SỐ 2

VB2 K2

09.09.2016

Tải file

 

212

DINH DƯỠNG

TC13 (T1-8)

08.09.2016

Tải file

 

213

DINH DƯỠNG

VB2 K1

18.10.2016

Tải file

 

214

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN

TC13

07.12.2016

Tải file

 

215

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN

TC12

29.10.2016

Tải file

 

216

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN

TC12 THI LẦN 2

24.11.2016

Tải file

 

217

DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN

VHVL YTCC K3 THI LẦN 3

16.10.2016

Tải file

 

218

Y VẬT LÝ

BSLT  K4 THI LẦN 3

24.12.2016

Tải file

 

219

CẤP CỨU CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG

VHVL YTCC K3

24.12.2016

Tải file

 

220

ĐẠO ĐỨC Y HỌC

BSLT K4 (TỔ 1 - 4)

17.12.2016

Tải file

 

221

HỒI SỨC CẤP CỨU

TC13C THANH HÓA TL2

24.10.2016

Tải file

 

222

DINH DƯỠNG

TC13C THANH HÓA TL3

24.10.2016

Tải file

 

223

SINH LÝ BỆNH

TC13C THANH HÓA TL2

24.10.2016

Tải file

 

224

Y ĐỨC

TC13C THI LẦN 2

24.10.2016

Tải file

 

225

MÔ PHÔI

TC13 THI LẦN 3

26.10.2016

Tải file

 

226

TRUYỀN NHIỄM

TC13 THI LẦN 2

27.10.2016

Tải file

 

227

TRUYỀN NHIỄM

TC13C THANH HÓA THI LẦN 2

24.10.2016

Tải file

 

228

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

TC13C THANH HÓA THI LẦN 2

31.10.2016

Tải file

 

229

DƯỢC LÝ

TC13C THANH HÓA

31.10.2016

Tải file

 

230

MÔ PHÔI

TC13C THANH HÓA THI  LẦN 3

31.10.2016

Tải file

 

231

NHI

TC12 THI LẦN 5

03.11.2016

Tải file

 

232

TRUYỀN NHIỄM

BSLT K3 YHDP

05.11.2016

Tải file

 

233

TÂM THẦN

Y6 &Y7 THI LẠI

06.11.2016

Tải file

 

234

PHÁP LUẬT CSSK

Y5 CNĐD CTTT

06.11.2016

Tải file

 

235

DƯỢC LÝ

TC12 THI LẦN 7

06.11.2016

Tải file

 

236

LAO

BSLT YHDP K3

11.11.2016

Tải file

 

237

DA LIỄU

VB2 BSYHDP K2

12.11.2016

Tải file

 

238

HÓA HỌC

Y2BS HỌC LẠI

12.11.2016

Tải file

 

239

BSNT41 & CH25

12.11.2016

Tải file

 

240

TCYT&CTYTQG

TC12

12.11.2016

Tải file

 

241

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 2

VB2 BSYHDP K1 THI LẦN 2

13.11.2016

Tải file

 

242

DỊCH TỄ

TC13C THANH HÓA

14.11.2016

Tải file

 

243

SỨC KHỎE LỨA TUỔI

Y6 BSYHDP THI LẦN 2

16.11.2016

Tải file

 

244

VI SINH 2

Y4 CNXNYH THI LẦN 3

18.11.2016

Tải file

 

245

DƯỢC LÝ

VHVL YTCC K3

25.11.2016

Tải file

 

246

DƯỢC LÝ

TC12 THI LẦN 8

26.11.2016

Tải file

 

247

PHÔI

CAO HỌC 25, BSNT, CAO HỌC 24, NCS 35

26.11.2016

Tải file

 

248

DƯỢC LÝ

TC13C THANH HÓA THI LẦN 2

28.11.2016

Tải file

 

249

TCYT&CTYTQG

TC12 THI LẦN 2

29.11.2016

Tải file

 

250

QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

TC13

03.12.2016

Tải file

 

251

NHỮNG NGUYÊN LÝ CB CỦA CN MÁC - LÊNIN

Y2 BSĐK THI LẠI

03.12.2016

Tải file

 

252

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TC13

03.12.2016

Tải file

 

253

THUỐC VÀ THÀNH PHẨM

Y4 CN DINH DƯỠNG THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

254

DƯỢC LÝ

Y4 CN YTCC THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

255

DƯỢC LÝ

Y4 CN XNYH THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

256

DƯỢC LÝ

TC13 - LỚP B

05.12.2016

Tải file

 

257

DƯỢC LÝ

TC13 - LỚP A

05.12.2016

Tải file

 

258

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TC13C THANH HÓA THI LẦN 2

09.12.2016

Tải file

 

259

NGUYÊN LÝ MÁC - LÊ NIN 2

TC14

04.12.2016

Tải file

 

260

NGUYÊN LÝ MÁC - LÊ NIN 2

Y2 THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

261

NGUYÊN LÝ MÁC - LÊ NIN 2

Y4 THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

262

NGUYÊN LÝ MÁC - LÊ NIN 2

TC13 THI LẠI

04.12.2016

Tải file

 

263

GDSK

Y3 BÁC SĨ THI LẦN 2

09.12.2016

Tải file

 

264

GIẢI PHẪU I

Y1 BSĐK THANH HÓA TL 2

09.12.2016

Tải file

 

265

GIÁO DỤC SỨC KHỎE 2

VB2 BSYHDP K2

10.12.2016

Tải file

 

266

KÝ SINH TRÙNG

Y2 K M N THI LẦN 2

10.12.2016

Tải file

 

267

KHMT&SKMT

Y3 BSYHDP

11.12.2016

Tải file

 

268

TCYT & CTYTQG

TC12 THI LẦN 3

17.12.2016

Tải file

 

269

THỐNG KÊ Y HỌC

BSLT K3

17.12.2016

Tải file

 

270

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

TC13 THI LẠI

18.12.2016

Tải file

 

271

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

TC 14

18.12.2016

Tải file

 

272

PHÔI

CHUYÊN KHOA II NHI K30

24.12.2016

Tải file

 

273

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

TC13 THI LẦN 3

25.12.2016

Tải file

 

274

SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

TC14

25.12.2016

Tải file

 

275

SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Y2 CNĐD & CNXNYH TL2

30.12.2016

Tải file

 

276

GIÁO DỤC SỨC KHỎE 2

Y5 BSYHDP

05.12.2016

Tải file

 

277

KHÚC XẠ CỘNG ĐỒNG

Y2 CNKXNK

30.11.2016

Tải file

 

278

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Y4 CNDD

01.12.2016

Tải file

 

279

DƯỢC LÝ

Y3 CNYTCC

04.12.2016

Tải file

 

280

XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Y2 CNĐD CTTT

06.12.2016

Tải file

 

281

DÂN SỐ

Y1 CNYTCC & KXNK

12.12.2016

Tải file

 

282

NGOẠI NGỮ HP3

Y2 HỆ CỬ NHÂN

21.12.2016

Tải file

 

283

NHỮNG NGUYÊN LÝ CB CỦA CN MÁC - LÊNIN

Y1 BÁC SĨ & CỬ NHÂN

03.12.2016

Tải file

 

284

HÓA HỌC

Y2 CNĐD CTTT

28.11.2016

Tải file

 

285

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Y7 THI LẠI

13.11.2016

Tải file

 

286

MẮT

VB2 K2 (TỔ 2)

30.12.2016

Tải file

 

287

TÂM THẦN

TC 13

13.12.2016

Tải file

 

288

KINH TẾ Y TẾ

BSLT K3 (TỔ 1-4)

10.12.2016

Tải file

 

289

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - HP LÝ THUYẾT

TC13C THANH HÓA

26.12.2016

Tải file

 

290

GIÁO DỤC SỨC KHỎE

TC13 THI LẦN 2

10.01.2017

Tải file

 

291

CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TÍCH CỰC NÂNG CAO

Y5 CNĐD CTTT THI LẠI

07.01.2017

Tải file

 

292

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BS NỘI TRÚ 41

16.12.2016

Tải file

 

293

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CAO HỌC 24

16.12.2016

Tải file

 

294

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CAO HỌC 25

16.12.2016

Tải file

 

295

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHUYÊN KHOA II K29

10.12.2016

Tải file

 

296

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHUYÊN KHOA II K30

10.12.2016

Tải file

 

297

GIẢI PHẪU HP2

Y1 HỆ BS THI LẦN 2 (BỔ SUNG)

19.07.2016

Tải file

 

298

NGOẠI NGỮ HP3 - TIẾNG ANH

Y3 THI LẦN 3

07.01.2017

Tải file

 

299

NGOẠI NGỮ HP3 - TIẾNG TRUNG

Y3 THI LẦN 3

07.01.2017

Tải file

 

300

NGOẠI NGỮ HP3 - TIẾNG PHÁP

Y4 THI LẠI

07.01.2017

Tải file

 

301

TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

BSLT K4

10.01.2017

Tải file

 

302

GIẢI PHẪU

Y2 CNĐD CTTT HỌC LẠI 

06.01.2017

Tải file

 

303

GIẢI PHẪU

TC13 THI LẠI (BỔ SUNG)

29.04.2016

Tải file

 

304

QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

TC13C THANH HÓA

06.01.2017

Tải file

 

305

ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

TC13C THANH HÓA THI LẠI

06.01.2017

Tải file

 

306

GIÁO DỤC SK TRONG TH ĐIỀU DƯỠNG

Y3 CNĐD THI LẦN 2

13.01.2017

Tải file

 

307

Y PHÁP

Y6 THI LẠI

08.01.2017

Tải file

 

308

Y PHÁP

VĂN BẰNG 2 K2

08.01.2017

Tải file

 

309

DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ 1

Y4 CN DINH DƯỠNG

12.01.2017

Tải file

 

310

DỊCH TỄ HỌC 2

VĂN BẰNG 2 K2

14.01.2017

Tải file

 

311

Y ĐỨC

VHVL YTCC K3 THI LẦN 2

06.01.2017

Tải file

 

312

PP NGHIÊN CỨU SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

VĂN BẰNG 2 K3

11/10/2016

Tải file

 

TTKT & ĐBCLGD

Các tin khác