Hội nghị Hiệu trưởng các trường Đại học Y Dược Việt Nam lần thứ XVI (28-08-2017)
Ngày 26 và 27/8/2017, Hội nghị lần thứ XVI của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học Y-Dược Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến tham dự hội nghị có GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo một số Vụ/Cục, cơ quan Bộ Y tế

Ngày 26 và 27/8/2017, Hội nghị lần thứ XVI của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học Y-Dược Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến tham dự hội nghị có GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo một số Vụ/Cục, cơ quan Bộ Y tế. Hội nghị cũng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Vụ/cục Bộ Giáo dục – Đào tạo. Đây là hoạt động thường niên của Hội đồng nhằm tư vấn các nội dung liên quan đến chính sách đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế đối với Lãnh đạo Bộ.         

Nội dung Hội nghị lần này tập trung thảo luận và đưa ra đề xuất liên quan đến một số thay đổi về tuyển sinh, đào tạo đại học và sau đại học. Hội nghị thảo luận về những đổi mới trong tuyển sinh đại học và thách thức đối với các trường trong khối ngành sức khoẻ, phương án triển khai Quyết định số 1981/QĐ – TTg và Quyết định số 1982/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc gia và phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam, việc triển khai thông tư 08/2017/TT – BGDDT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ, phương án tổ chức kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ đa khoa và vấn đề thực hiện cơ chế tự chủ của các trường đại học khối ngành sức khoẻ. Hội nghị cũng nghe báo cáo của các đồng chí lãnh đạo Vụ/Cục Bộ y tế về trọng tâm và tiến độ hoạt động của Dự án Giáo dục đào tạo phục vụ cải cách hệ thống y tế (Dự án HPET). 

Các báo cáo và ý kiến tham luận đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của thành viên Hội đồng là những lãnh đạo của các trường trong khối ngành khoa học sức khỏe đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường nói riêng và chất lượng nguồn nhân lực của ngành nói chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường đã đánh giá cao vai trò tư vấn của Hội đồng trong hoạt động đào tạo nhân lực y tế, đưa ra một số gợi ý cụ thể về các nội dung thảo luận cũng như đề nghị Hội đồng sớm có kế hoạch hành động để triển khai có hiệu quả nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

Phòng KHCN

Các tin khác