Kết quả xét Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2017 (06-12-2017)
Chiều ngày 05/12/2017, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà trường đã trao tặng các tác giả đạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ Năm 2017.

Chiều ngày 05/12/2017, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà trường đã trao tặng các tác giả đạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ Năm 2017. Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2017 gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 04 giải IF cao nhất trong lĩnh vực, 01 giải nghiên cứu viên trẻ xuất sắc, 03 giải cống hiến và 48 phần thưởng khuyến khích. Chi tiết xin mời xem tại đây

Phòng QL.KH-CN

Các tin khác