Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học 2019 Lần 2 (06-06-2018)
Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Đại Học 2019 Lần 2 Và Cử Nhân CTTT Lần 1


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA KHÓA 2013-2019
VÀ HỌC PHẦN CỬ NHÂN Y KHOA KHÓA 2015-2019 LẦN 2

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2019 LẦN 2 VÀ CỬ NHÂN CTTT LẦN 1

                                                                          

STT

Kết quả

 

1 KẾT QUẢ THI THỰC TẾ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG CTTT K6 NĂM 2019

Xem chi tiết

2 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÂM SÀNG VÀ THỰC TẾ TỐT NGHIÊP LẦN 2 NĂM 2019

Xem chi tiết

3 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT VÀ CHUYÊN ĐỀ LÂM SÀNG LẦN 2 NĂM 2019

Xem chi tiết


   

THỜI HẠN NHẬN ĐƠN PHÚC TRA: TRƯỚC 11H00, NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019

 

 

 

 

Các tin khác